Digitaal burgerschap

Proeftuinregeling digitaal burgerschap (ronde 4)

Inhoudsblokken

Deze inschrijvingsronde is inmiddels gesloten. De volgende ronde start op 15 april. De nieuwe procedure en bijbehorende documentatie, inclusief de formulieren, komen in maart/begin april online via deze pagina: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/proeftuinregeling 

Wat is de proeftuinregeling?

De proeftuinregeling biedt bibliotheekorganisaties ruimte voor experiment en innovatie. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat niets zo dynamisch is als digitaal burgerschap. Snelle technologische veranderingen vergen continue aanpassingen. En de benodigde vaardigheden van morgen zijn anders dan die van nu. Er komen ongetwijfeld steeds nieuwe vraagstukken en perspectieven, net als nieuwe oplossingsrichtingen. Binnen de proeftuinregeling zetten we in op het verkennen van deze nieuwe wegen en het opzetten van nieuwe lijnen. Dit gebeurt in dialoog en co-creatie met de doelgroepen. Anders gezegd: je kunt deze financiering aanvragen voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe vormen van dienstverlening.

Wat is het doel van de proeftuinregeling?

Het doel van de proeftuinregeling is dat de aanvrager en diens partners producten opleveren die we op maat landelijk kunnen inzetten. Hiermee verrijken we het bestaande programmeringsaanbod op het gebied van digitaal burgerschap. Het proeftuintraject is vooral bedoeld voor openbare bibliotheken en POI's die zich in de verbredingsfase bevinden. Anders gezegd: zij hebben al ervaring met bestaande programmering en ze hebben een goed onderbouwd plan voor nieuwe. 

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken en POI's mogen een aanvraag indienen. Voor de proeftuinregeling kan de bibliotheek of POI samenwerken met andere bibliotheken, andere POI's en aanbieders of initiatieven.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start inschrijving: begint op 15 januari 2024. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina. Er zijn twee versies van de aanvraagformulieren: één voor wanneer een bibliotheek de aanvrager is en één voor wanneer een POI dat is.
 • Inschrijven: bibliotheken of POI's kunnen samen met hun partners de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze moet uiterlijk 9 februari 2024 zijn ingediend. Indienen kan door de bestandente mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link. Dat laatste is aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld als je ervoor gekozen hebt een vlog te maken. Welke bestanden je moet aanleveren, staat op het aanvraagformulier. 
 • Thema’s: deze inschrijvingsronde staat open voor aanvragen over vrij gekozen thema’s binnen digitaal burgerschap. 
 • Vragen stellen: Tijdens de inschrijvingsperiode organiseren we individuele online spreekuren. Hierin kan elke geïnteresseerde bibliotheek of POI vragen stellen over de aanvraag en de proeftuinregeling. En zeker ook om de ideeën voor de proeftuinaanvraag al voor te bespreken. Maak hier vooral gebruik van, het verhoogt de kans op een succesvolle aanvraag! Via deze datumprikker kan je je hiervoor inschrijven.
 • Selectie: In deze vierde ronde ontvangen maximaal vijf bibliotheken financiering . Per aanvraag kan er maximaal 50.000 euro incl. btw worden aangevraagd. Tijdens de beoordelingsperiode kan om aanvullende informatie worden gevraagd in de vorm van een gesprek, een pitch, een bezoek of een schriftelijke toelichting. 
 • Besluit financiering: Op uiterlijk 8 april 2024 ontvangen de contactpersonen uit het aanvraagformulier het besluit over de aangevraagde financiering. Eventueel zit daar een korte motivatie bij en een  advies voor het vervolg. De aanvragers van de bibliotheken die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met hun partners en de KB.
 • Kennisdelingsdagen: De geselecteerde bibliotheken komen op 16 mei en 19 september 2024 bij elkaar in Utrecht voor een Kennisdelingsdag. Dit is een gezamenlijke dag voor alle lopende programmerings- en proeftuintrajecten. Elk jaar organiseren we drie kennisdelingsdagen, waarbij elke deelnemende bibliotheek minimaal twee keer aanwezig moet zijn. Zie voor meer informatie artikel 3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap proeftuinregeling 2024.
 • Aanvang proeftuintraject: De dag na de eerste Kennisdelingsdag, op 17 mei 2024, gaat de maximale looptijd van twee jaar in voor het uitvoeren van de proeftuintrajecten.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening vierde inschrijvingsperiode:15 januari 2024
 • Sluiting vierde inschrijvingsperiode: 9 februari 2024
 • Selectieperiode: 12 februari t/m 5 april 2024
 • Communicatie richting aanvragers: 8 april 2024
 • Kennisdelingsdagen: 16 mei en 19 september 2024 (Utrecht)
 • Kennisdelingsdagen in 2025: worden bekendgemaakt in Q4 2024 (Utrecht)
 • Einde proeftuintraject: 17 mei 2026 (uiterlijk, afhankelijk van planning individueel traject)

Contact

Wil je meer weten over de proeftuinregeling? Neem dan contact op met het programmateam digitaal burgerschap via digitaalburgerschap@kb.nl.