Digitaal burgerschap

Programmeringsregeling digitaal burgerschap

Inhoudsblokken

De pagina met de informatie over ronde 4 vind je hier: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/programmering-2024-4 

Wat is de programmeringsregeling?

Met de programmeringsregeling kunnen bibliotheken het Lokaal Plan uit de startregeling gaan uitvoeren. Anders gezegd: zij kunnen de programmering rondom digitaal burgerschap in gang zetten. Dit doen zij in samenspraak en co-creatie met de doelgroep. En met zoveel mogelijk eigen mensen. De programmeringsregeling is de financiering die zij hiervoor kunnen aanvragen. 

Wat is het doel van de programmeringsregeling?

Het doel van de regeling is dat de aanvrager en diens partners in minimaal één en maximaal twee jaar een samenhangend programma inzetten op basis van het opgestelde Lokaal Plan. Dit doen ze door gebruik te maken van bestaand aanbod (interventies) uit wat we noemen de bouwsteen Programmering en/of ander bestaand aanbod binnen of buiten de bibliotheeksector. Daarnaast kunnen natuurlijk ook hulpmiddelen uit de andere onderdelen van het programma (bouwstenen)  gebruikt worden. Zie artikel 3.3 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2024.

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken die het starttraject hebben doorlopen, mogen een aanvraag indienen. Voor de programmeringsregeling kan de bibliotheek samenwerken met andere bibliotheken, de POI en aanbieders of initiatieven op gebied van programmering.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start inschrijving: begint op 15 april 2024. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina.
 • Inschrijven: Bibliotheken kunnen samen met hun partners de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze moet uiterlijk 10 mei 2024 zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link. Dat laatste is aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld als je ervoor gekozen hebt een vlog te maken. Welke bestanden je moet indienen, staat op het aanvraagformulier. 
 • Bouwsteen Programmering: Het doel van een programmeringstraject is om te programmeren op basis van het Lokale Plan. Als je een bestaande interventie wilt gebruiken die (nog) niet in de bouwsteen Programmering is opgenomen, kun je deze zeker voorstellen. Maak dan een afspraak tijdens één van de spreekuren om dit te bespreken.
 • Vragen stellen: Tijdens de inschrijvingsperiode organiseren we individuele online spreekuren. Hierin kan elke geïnteresseerde bibliotheek vragen stellen over de aanvraag en over de programmeringsregeling. En zeker ook om de ideeën voor de programmeringsaanvraag al met het programmateam voor te bespreken. We zien dat bibliotheken die regelmatig, samen met hun POI, met het programmateam over de programmeringsplannen van gedachte wisselen het traject veel soepeler doorlopen en een hogere toekenningskans hebben. Je kunt je inschrijven via deze datumprikker.
 • Selectie: In deze vijfde ronde ontvangen maximaal 10 bibliotheken financiering. Per aanvraag kan er maximaal 35.000 euro incl. btw worden aangevraagd. Tijdens de beoordelingsperiode kan om aanvullende informatie worden gevraagd in de vorm van een pitch, een bezoek of schriftelijke toelichting.
 • Besluit financiering: Op uiterlijk 8 juli 2024 ontvangen de contactpersonen uit het aanvraagformulier het besluit over de aangevraagde financiering. Eventueel zit daar een korte motivatie bij en advies voor het vervolg. De aanvragers van de bibliotheken die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met hun partners en de KB.
 • Kennisdelingsdagen: De geselecteerde bibliotheken komen vervolgens op  19 september 2024 bij elkaar in Utrecht voor een Kennisdelingsdag. Dit is een gezamenlijke dag voor alle lopende programmerings- en proeftuintrajecten. Elke jaar worden er drie kennisdelingsdagen georganiseerd, waarbij elke deelnemende bibliotheek minimaal 2 keer aanwezig moet zijn. De data voor 2025 worden in het vierde kwartaal van 2024 via de Kennisdelingsgroep bekend gemaakt. Zie voor meer informatie over de Kennisdelingsdagen en deelname in community groepen artikel 3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2024.
 • Aanvang programmeringstraject: De dag na de eerste Kennisdelingsdag, op 20 september 2024, gaat de maximale looptijd van twee jaar in voor het uitvoeren van de programmeringstrajecten.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening vijfde inschrijvingsperiode: 15 april 2024
 • Sluiting vijfde inschrijvingsperiode: 10 mei 2024
 • Selectieperiode: 13 mei t/m 5 juli 2024
 • Communicatie richting aanvragers: 8 juli 2024
 • Kennisdelingsdag in 2024 (verplicht): 19 september 2024 (Utrecht)
 • Kennisdelingsdagen in 2025: worden bekendgemaakt in Q4 2024 (Utrecht)
 • Einde programmeringstraject: 21 september 2026 (uiterlijk, afhankelijk van planning individueel traject)

Contact

Wil je meer weten over de programmeringsregeling? Neem dan contact op met het programmateam digitaal burgerschap via digitaalburgerschap@kb.nl.