Digitaal burgerschap

Startregeling digitaal burgerschap (ronde 4)

Inhoudsblokken

Deze inschrijvingsronde is inmiddels gesloten. De volgende ronde start op 15 april. De nieuwe procedure en bijbehorende documentatie, inclusief de formulieren, komen in maart/begin april online via deze pagina: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/startregeling 

Wat is de startregeling?

Het programma digitaal burgerschap begint voor alle bibliotheken met de startregeling. De startregeling biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag hoe je digitaal burgerschap het beste kunt invullen in jouw werkgebied. Daarmee leg je de strategische basis voor de programmering, gebaseerd op eigen afwegingen en keuzes. 

Vervolgens ontwikkel je een veranderstrategie, een Theory of Change (ToC). Hierin beschrijf je welke veranderingen je wilt bereiken bij deelnemers. Ook formuleer je een Lokaal Plan, op basis van een analyse van de lokale omgeving en het eigen netwerk. Wat heb je al in huis en wat heb je nog nodig om te kunnen starten? Je kunt hiervoor overigens samenwerken met een POI. De startregeling is dus bedoeld om bibliotheken voor te bereiden op het daadwerkelijk beginnen met de programmering.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start inschrijving: de inschrijving start op 15 januari 2024. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina.
 • Inschrijven: Bibliotheken kunnen samen met de POI de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze moet uiterlijk 9 februari 2024 zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl, of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld als je ervoor kiest een vlog te maken). Welke bestanden je moet indienen, staat op het aanvraagformulier.
 • Vragen stellen: Tijdens de inschrijvingsperiode organiseren we individuele online spreekuren. Hierin kan elke ge├»nteresseerde bibliotheek vragen stellen over de aanvraag en de startregeling. Inschrijven kan via deze datumprikker.
 • Aantal deelnemers: In deze vierde inschrijvingsronde kunnen maximaal vijftien bibliotheken financiering ontvangen. Elke bibliotheek ontvangt na goedkeuring 6.000 euro (incl. btw) voor het uitvoeren van het starttraject. De begeleidende POI ontvangt 2.000 euro (incl. btw).
 • Besluit financiering: Op uiterlijk 8 april 2024 ontvangen de contactpersonen uit het aanvraagformulier het besluit over de aangevraagde financiering.  Eventueel zit daar een kort advies bij voor het vervolg. De aanvragers van de bibliotheken die financiering ontvangen, tekenen als onderdeel van de aanvraag een samenwerkingsovereenkomst met de POI en de KB.
 • Verplichte Startdagen: Op 23 april en 23 mei komen deelnemende bibliotheken (max. 2 medewerkers per bibliotheek) samen met hun POI bij elkaar voor de twee Startdagen. Tijdens de eerste Startdag op 23 april volgen zij workshops over het opstellen van het lokaal plan en het uitvoeren van een omgevingsanalyse. Ook wordt dan meer verteld over de begeleiding tijdens het starttraject. De tweede Startdag op 23 mei staat volledig in het teken van het formuleren van een veranderstrategie, de Theory of Change. Deze twee Startdagen zijn verplicht, noteer ze daarom alvast in je agenda.
 • Aanvang starttraject: De dag na de eerste Startdag, op 24 april gaat de maximale looptijd van zes maanden in voor het uitvoeren van het starttraject.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening vierde inschrijvingsperiode: 15 januari 2024
 • Sluiting vierde inschrijvingsperiode: 9 februari 2024
 • Uitslag naar de aanvragers: 8 april 2024
 • Startdagen (verplicht): 23 april en 23 mei 2024 (Utrecht)
 • Einde starttraject: 23 oktober 2024

Contact en inspiratie

Wil je meer weten over de programmeringsregeling? Neem dan contact op met het programmateam digitaal burgerschap via digitaalburgerschap@kb.nl.

Ter inspiratie: op Bnetwerk staat een interview met Fers. In Friesland vroegen POI en vijf bibliotheken gezamenlijk de startregeling aan. Dat beviel goed. Lees ook het verslag van de tweede startdag voor bibliotheken die onlangs begonnen zijn met digitaal burgerschap.