Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding

Actiegids bibliotheken (0 tot 6 jaar)

In de praktische actiegids 'aan de slag met mediaopvoeding voor het jonge kind (0 tot 6 jaar)' vind je tips en tools om als bibliotheek aan de slag te gaan met mediaopvoeding voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Ben je op zoek naar kennis, inspiratie of passende activiteiten? Of heb je juist behoefte aan ondersteuning bij visie- en beleidsvorming rondom dit thema? Je treft het allemaal in deze actiegids.
Inhoudsblokken
Afbeelding

Bouwstenen

De actiegids is aan de hand van zeven bouwstenen opgesteld. Aan bod komen netwerk & beleid, (voor)lees- en mediaplan, expertise, activiteiten, monitor, leesomgeving & collectie en digitale diensten. Bij elke bouwsteen worden tips en tools aangereikt, waarmee je als bibliotheek aan de slag kunt bij het ondersteunen van ouders in de mediaopvoeding.

De actiegids mediaopvoeding (0 tot 6 jaar) is te vinden op de website van Boekstartpro in de toolkit Mediaopvoeding.