Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding

Actiegids voor bibliotheken po en vo

In de praktische 'actiegids digitale geletterdheid po en vo' vind je tips en tools om als bibliotheek aan de slag te gaan met digitale geletterdheid in het basis- en voortgezet onderwijs. Ben je op zoek naar kennis, inspiratie of passend lesmateriaal? Of heb je juist behoefte aan hulp bij visie- en beleidsvorming rondom dit thema? Je treft het allemaal in deze actiegids.
Inhoudsblokken
Afbeelding

Bouwstenen

De actiegids is aan de hand van zeven bouwstenen opgesteld. Aan bod komen netwerk & beleid, (voor)lees- en mediaplan, expertise, activiteiten, monitor, leesomgeving & collectie en digitale diensten. Bij elke bouwsteen worden tips en tools aangereikt, waarmee je als bibliotheek aan de slag kunt in het primair en voortgezet onderwijsDe actiegids digitale geletterdheid po en vo is te vinden op de website van de Bibliotheek op school in de toolkit digitale geletterdheid