Digitale geletterdheid jeugd

Bied ouders (juist nu) handvatten voor een mediawijze opvoeding

Als de onderwerpen mediawijsheid of digitale vaardigheden in de media ter sprake komen, dan valt het me op dat we het vaak over bedreigingen hebben. Ik vind het heel belangrijk dat we daarnaast ook aandacht vragen voor de waarde die media in ons leven hebben of kunnen hebben.
Inhoudsblok

door Floortje Jansen (Netwerk Mediawijsheid)

Zo zijn media - een boek, site, app, of website - een middel om leesvaardigheid te vergroten, om met al je creativiteit aan de slag te gaan, om nieuwe omgevingen te verkennen of om meer te leren over een onderwerp dat je interesseert. Mediawijsheid gaat over bewust, kritisch en actief omgaan met media.

Mediawijsheid voor iedereen

Natuurlijk spreek ik in deze niet alleen namens mezelf, maar namens een enorm netwerk, waar de KB een essentiële rol in vervult als kernpartner. Bij dit netwerk, Netwerk Mediawijsheid, zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten. Allen werken aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden.

Digitaal Digistart Congres

Werken aan een mediawijs Nederland is wat mij betreft een prachtige ambitie, want daarmee bereiken we ook echt iedereen. Jongeren, starters, ouderen, mensen met een verstandelijk beperking en natuurlijk ook de doelgroep waar het in deze blogreeks over gaat: ouders en opvoeders van kinderen van 0 t/m 6 jaar. En dat is belangrijk, want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.

De Media Ukkie Dagen

Tijdens de Media Ukkie Dagen maakt het netwerk zich sterk voor deze laatste groep: de directe omgeving van baby’s, dreumesen, peuters en kleuters. Van 27 maart t/m 3 april worden ouders en opvoeders (online) ondersteund met tips, tools en advies over mediaopvoeding. Want onze allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Ze swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs.

Het zijn ongewone tijden en in veel jonge gezinnen wordt meer gebruikgemaakt van media. Jonge kinderen zijn er dol op. Extra schermtijd is vaak een feest, maar hoe zorg je dat het leuk én veilig is? En hoe kun je in alledaagse én buitengewone tijden omgaan met media binnen de opvoeding?

Grote behoefte aan antwoorden en handvatten

Dat er een sterk verlangen is naar antwoorden, ervaar ik niet alleen zelf binnen mijn gezin en omgeving. Dit wordt ook nadrukkelijk bevestigd in ons jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek dat bij de start van de campagne is gelanceerd. Er is behoefte aan concrete handvatten voor het omgaan met media in de opvoeding.

Tijdens de Media Ukkie Dagen komen al deze twijfels, zorgen, vragen maar vooral verlossende antwoorden aan bod. Ouders en opvoeders krijgen bij elke opvoedvraag betrouwbare adviezen en tips om samen met hun kind leuk én veilig aan de slag te gaan met media. Welke boekjes, films en spelletjes zijn bijvoorbeeld geschikt? Hoe wissel je het leren en spelen af, met en zonder tablet? En waar beleef je samen plezier aan?

7 herkenbare vragen over opvoeden en media

In samenwerking met Opvoeden.nl, Mediaopvoeding.nl en de GroeiGids bracht Netwerk Mediawijsheid de vragen die nu, in tijden van het coronavirus, maar ook op andere momenten, het meest herkenbaar zijn voor jonge gezinnen. Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt iedere dag één vraag uitgelicht:

  1. Hoe ga ik om met het mediagebruik van mijn kind nu we veel samen thuis zijn?
  2. Hoe lang mag mijn kind achter een beeldscherm zitten?
  3. Hoe houd ik grip op het beeldschermgebruik van mijn kind?
  4. Kan ik mijn kind alleen met een tablet laten spelen? Of is samen beter?
  5. Hoe zorg ik dat mijn kind veilig is op internet?
  6. Hoe zorg ik dat mijn kind geen programma’s of filmpjes ziet waar het te jong voor is?
  7. Hoe weet ik welke boekjes, films, spelletjes geschikt zijn voor mijn kind?

Wat is de rol van de bibliotheek?

Tijdens de Media Ukkie Dagen spelen bibliotheken een belangrijke rol om ouders en opvoeders de weg te wijzen, door activiteiten te organiseren en informatie te geven. Nu activiteiten niet door kunnen gaan, doen velen alsnog mee aan de campagne door hun online kanalen in te zetten en hun eigen veelzijdige media-aanbod onder de aandacht te brengen bij gezinnen.

Dankzij de inzet van deze bibliotheken, en dankzij de inzet van professionals binnen de kinderopvang, het onderwijs en opvoeding, kunnen we er samen voor zorgen dat jonge gezinnen de weg vinden naar betrouwbare adviezen, praktische tips en handig materiaal over mediaopvoeding. Samen maken we ouders en opvoeders wegwijs in de mogelijkheden van media!

Ondersteunt jouw organisatie de missie ‘Nederland mediawijs’? Dan nodig ik je van harte uit om je als partner bij Netwerk Mediawijsheid aan te sluiten. Wat dit inhoudt en hoe je jouw organisatie kunt aanmelden, lees je hier.