Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding

Brochure Mediaopvoeding in alle talen

Op verzoek van de KB heeft Mediasmarties.nl een brochure over Mediaopvoeding ontwikkeld. In deze brochure vind je tips om samen te lezen, luisteren, spelen en doen. De brochure is ook verkrijgbaar in de talen Engels, Pools, Arabisch en Turks. Bibliotheken kunnen deze brochures downloaden en meegeven aan anderstalige ouders.
Inhoudsblokken

 

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Denk aan boeken, films, muziek, apps en dat soort dingen. Hoe ga je met dat soort media om? Dat leer je niet vanzelf. Mediaopvoeding is belangrijk.

 

Speciaal voor anderstalige ouders

WIl je anderstaligen in je werkgebied ondersteunen op het gebied van mediaopvoeding? Geef ouders een brochure mee in hun eigen taal over het belang van mediaopvoeding. Je kunt ze gratis downloaden op de website van Mediasmarties. De brochures zijn beschikbaar in het Arabisch, Engels, NederlandsPools en Turks

Wil jouw bibliotheek meer doen voor anderstaligen? Verdiep je dan eerst in de doelgroep, de variatie is namelijk groot. Gaat het om expats, vluchtelingen (absolute beginners op het gebied van Nederlands), NT2-sprekers die thuis vooral hun eigen taal spreken etc. Ga na welke talen er vooral worden gesproken. Gaat het om hoogopgeleide of laagopgeleide ouders?

Je doelgroep bepaalt de keuzes die je maakt in je aanpak. Bedenk dus goed op welke groep jij je wilt richten. En bepaal op basis daarvan wat nodig is: samen het landelijke webinar bekijken of een eigen sessie voor deze groep organiseren? Is een vertaling nodig? Regel dan zeker een tolk om (delen) van het landelijke webinar / jouw presentatie te vertalen.