Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding
Diploma Veilig Internet

Diploma Veilig Internet

Met het online lespakket Diploma Veilig Internet leren kinderen van groep 5 t/m 8 op een verantwoorde en veilige manier omgaan met internet. Leesconsulenten en mediacoaches van bibliotheken adviseren basisscholen bij de inzet van het lespakket DVI in de klas. In overleg met leerkrachten doen leesconsulenten en mediacoaches met de klas verschillende opdrachten uit het lespakket.
Inhoudsblokken

 

De lessen gaan primair uit van het plezier dat kinderen hebben in internetgebruik. Vanuit die benadering wordt ingegaan op de mogelijkheden en diverse risico's. Kinderen worden gestimuleerd na te denken over hun eigen internetgebruik en dit met elkaar te bespreken.

Vijf thema's

Aan de hand van 5 thema’s leren leerlingen om te gaan met en zich bewust te worden van het veilig omgaan met internet.

  • Wie ben jij? Over wat is persoonlijke informatie en wat geef je (onbewust) vrij op het internet
  • Ik surf veilig. Over privacy-instellingen, wachtwoorden, phishing en hacking
  • Is alles waar? Over beïnvloeding, clickbait, reclame (te mooi om waar te zijn)
  • Speurneuzen. Over het opzetten en toepassen van een goede zoekstrategie (Big Six stappenplan)
  • Meedoen! Over vloggen, selfies, persoonlijke informatie weggeven en hoe belangrijk is internet voor jou.

Elk thema bevat 5 tot 7 opdrachten die elkaar logisch opvolgen. Bij elke opdracht staan verwijzingen naar achtergrondinformatie, een tijdsaanduiding en benodigdheden. De opdrachten worden zowel online als offline, bijvoorbeeld in de vorm van een rollenspel of kringgesprek, uitgevoerd. 

Het is aan de leerkracht om in te schatten of de inhoud van het thema of het niveau van de opdracht bij de groep past. Bij de opdrachten zijn digibordlessen, werkbladen en spelmateriaal gemaakt. De lessenserie wordt afgesloten met een eindtoets waarna het certificaat 'Diploma Veilig Internet' wordt uitgereikt. Leerkrachten kunnen de resultaten van de eindtoets monitoren.