Digitale geletterdheid jeugd

Diploma Veilig Internet (lespakket en game)

Met behulp van het online lespakket Diploma Veilig Internet leren kinderen op een verantwoorde en veilige manier omgaan met internet.
Inhoudsblok

De lessen gaan primair uit van het plezier dat kinderen hebben in internetgebruik. Vanuit die benadering wordt ingegaan op de mogelijkheden en diverse risico's en worden kinderen gestimuleerd hun eigen internetgebruik te uiten en te bespreken.

Vijf thema's

Aan de hand van vijf thema’s leren leerlingen om te gaan met en zich bewust te worden van het veilig omgaan met internet.

  1. Wie ben jij? Over wat is persoonlijke informatie en wat geef je (onbewust) vrij op het internet
  2. Ik surf veilig. Over privacy-instellingen, wachtwoorden, phishing en hacking
  3. Is alles waar? Over beïnvloeding, clickbait, reclame (te mooi om waar te zijn)
  4. Speurneuzen. Over het opzetten en toepassen van een goede zoekstrategie (Big Six stappenplan)
  5. Meedoen! Over vloggen, selfies, persoonlijke informatie weggeven en hoe belangrijk is internet voor jou.

Elk thema bevat vijf tot zeven opdrachten die elkaar logisch opvolgen. Bij elke opdracht staan verwijzingen naar achtergrondinformatie, een tijdsaanduiding en benodigdheden. De opdrachten worden zowel online als offline, bijvoorbeeld in de vorm van een rollenspel of kringgesprek, uitgevoerd. De opdrachten zijn voor de groepen 5 t/m 8.

Het is aan de leerkracht om in te schatten of de inhoud van het thema of het niveau van de opdracht bij de groep past. Bij de opdrachten zijn digibordlessen, werkbladen en spelmateriaal gemaakt. De lessenserie wordt afgesloten met een eindtoets waarna het certificaat 'Diploma Veilig Internet' wordt uitgereikt. Leerkrachten kunnen de resultaten van het online spel én van de eindtoets monitoren.

Game

Voor leerlingen is er ook een online game waarin allerlei vraagstukken over veilig internetgebruik opgelost moeten worden.

Rol bibliotheek

Leesconsulenten en mediacoaches van bibliotheken kunnen basisscholen adviseren bij de inzet van het lespakket DVI in de klas. In overleg met leerkrachten kunnen leesconsulenten en mediacoaches verschillende opdrachten uit het lespakket uitvoeren.

Meer informatie:

www.diplomaveiliginternet.nl
promotiefilmpje