Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding
Plek 3 Eindrapport

Eindrapportages PLEK 3

Op 8 maart 2021 organiseerde de KB in samenwerking met Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek Venlo en Regioplan beleidsonderzoek in Amsterdam een webinar, waarin de ervaringen met en bevindingen van de pilot PLEK 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving centraal stonden.
Inhoudsblokken

Deze pilot startte eind 2019 in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie-agenda van het ministerie van OCW en positioneert de Bibliotheek als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school en de bibliotheek is PLEK 3. Eind 2020 werd de pilot afgerond.

De centrale vraagstelling van de pilot was: kan de Bibliotheek vanuit haar maatschappelijke opdracht die derde rijke leeromgeving zijn en zo ja op welke manier en wat is dan nodig om dit te realiseren? Wie zijn de spelers? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van PLEK 3?  

Afbeelding
Plek 3 Eindrapport

Programma en verslaglegging

In dit webinar lag de focus op het delen van de gemaakte keuzes, ervaringen en bevindingen door de bibliotheken. Daarnaast presenteerde Regioplan beleidsonderzoek de onderzoeksresultaten op basis van de 0-meting bij de start en de 1-meting aan het einde van de pilot.

PLEK 3 Bibliotheek Lek & IJssel - Professionele studie- en huiswerkbegeleiding in de bibliotheek

Directeur Gert Staal van Bibliotheek Lek & IJssel en Jacqueline Koster van Fit4talent, presenteren hun ervaringen rond het bieden van professionele studie- en huiswerkbegeleiding in de bibliotheek IJsselstein voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 

Eindpresentatie Plek 3 in Bibliotheek Lek & IJssel

Webinar Eindrapport Plek 3 Bibliotheek Lek & IJssel- Jacqueline Koster

Bibliotheek Lek & IJssel en Fit4talent stelden een eindrapport Plek 3 op met daarin een overzicht van uitgevoerde activiteiten en opgedane ervaringen met de Bibliotheek als 3e leeromgeving in PLEK 3. Het verslag is opgebouwd op basis van de bouwstenen van de Bibliotheek op school.

PLEK 3 Bibliotheek Venlo - Waar taal en talent samenkomen

Projectleider en orthopedagoog Sanne Pijnenburg bij Bibliotheek Venlo deelt de ervaringen met Plek 3, een wekelijks naschools programma waar aan de hand van vier thema's aan taal en talent gewerkt wordt. Het is de derde leeromgeving voor kinderen die een taalimpuls kunnen gebruiken en wat extra's kunnen gebruiken in hun algemene ontwikkeling.

Webinar Eindrapport Plek 3 Bibliotheek Venlo - Sanne Pijnenburg

Tot slot heeft Bibliotheek Venlo ook een eindrapport Plek 3 opgesteld. Dit rapport is een overzicht van uitgevoerde activiteiten en opgedane ervaringen met de Bibliotheek als 3e leeromgeving in PLEK 3. Het verslag is opgebouwd op basis van de bouwstenen van de Bibliotheek op school.

Monitoring pilot PLEK 3 in de Bibliotheek door Regioplan

Onderzoeker Onderwijs Jacob van der Wel bij Regioplan beleidsonderzoek presenteert de bevindingen op basis van de 0-meting bij de start en de 1-meting aan het einde van de pilot.

Webinar Eindrapport Plek 3 Regioplan - Jacob van der Wel