Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding

Informatievaardigheden in de Bibliotheek op School

Lezen en Mediawijsheid zijn als overkoepelende thema’s verweven in alle bouwstenen van de aanpak 'de Bibliotheek op school'. Deze doorgaande lijn wordt ondersteund door de Leermiddelengids informatievaardigheden en een voorlopig Mediaplan. Daarnaast zijn daar een serie tools aan toegevoegd die helpen bij het invullen van een duurzame en goed onderbouwde ondersteuning op het gebied van informatievaardigheden.
Inhoudsblokken

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek, en in samenwerking met specialisten vanuit het team de Bibliotheek op school en Rijnbrink, heeft NextValue Research in 2016 een aantal tools ontwikkeld en bestaande tools geactualiseerd. Deze tools helpen op strategisch- en uitvoeringsniveau om als bibliotheek je beleid te bepalen op dit thema, om stap voor stap met scholen van wens naar realisatie van een doorgaande lijn informatievaardigheden te gaan en om de vastgestelde doelen en activiteiten vast te leggen. Veel kun je zelf aanpassen naar de situatie voor jouw bibliotheek en scholen. 

Overzicht van diverse tools

Met deze verrijking van de toolkit in de Bibliotheek op school hopen we aan de vraag van veel bibliotheken tegemoet te komen. We wensen je dan ook veel succes met de volgende tools:

Brochure Kennisverdieping bij het thema informatievaardigheden
Een gids met alle ins en outs over dit onderwerp.

Stappenplan informatievaardigheden
Een handreiking over hoe je samen met de school stap voor stap tot een onderbouwde en duurzame ondersteuning op het gebied van informatievaardigheden komt.
- Powerpoint bij stap 2: het onderwijsteam informeren over het belang van informatievaardigheden (inclusief sprekerstoelichting)
- Draaiboek bij stap 3: workshop om helder te krijgen wat de huidige situatie, de knelpunten en de behoeften van de school zijn op het gebied van informatievaardigheden. (inclusief powerpoint en vragenlijst)

Informatievaardighedenplan
Een praktisch format voor het invullen van visie, doelen, activiteiten ed. op het gebied van informatievaardigheden voor een bepaald schooljaar. Door de introductie van dit plan komt het huidige Mediaplan te vervallen.

Leermiddelengids Informatievaardigheden
De bestaande leermiddelengids wordt jaarlijks bijgewerkt met nieuwe producten die bijdragen aan kerndoelen en mediacompetenties in het po en vo.

Update Factsheet Samenhang tussen Lezen en Mediawijsheid
De bestaande factsheet is bijgewerkt met de nieuw verschenen tools voor informatievaardigheden en andere bouwstenen