Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding
Webinar Safer Internet Day

Inspiratiewebinar Safer Internet Day

In het kader van Safer Internet Day 2024 organiseerde Veiliginternetten.nl in samenwerking met de KB op 15 juni 2023 een inspiratiewebinar voor lees/mediaconsulenten, mediacoaches en/of bibliotheekmedewerkers die werken met kinderen die in groep 7 en 8 zitten van de basisschool. Tijdens dit webinar werd lesmateriaal aangeboden dat tijdens of rondom Safer Internet Day 2024 door bibliotheken gegeven kan worden. Op deze manier kunnen bibliotheken bijdragen aan het belang van veilig internetten.
Inhoudsblokken
Webinar Safer Internet Day

 

Op Safer Internet Day (6 februari 2024) vragen we met Safer Internet Centre Nederland (SIC-NL) en het hele netwerk aandacht voor een veilig internet voor kinderen en jongeren. Met de slogan Together for a Better Internet organiseren alle Safer Internet Centres in Europa op 6 februari 2024 verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren maar ook voor hun opvoeders en onderwijzers.

 

 

Lesmateriaal Safer Internet Day

Om de campagne te versterken biedt Veiliginternetten.nl in 2024 lesmateriaal aan, dat gegeven kan worden door niet-onderwijzers. Er is inmiddels een pilot geweest met deze les, waarbij ouders en ook een aantal (cyber)wijkagenten de les gegeven hebben op basisscholen. In 2024 is het streven om deze les aan een veel grotere groep aan te bieden. 

Veiliginternetten.nl nodigde lees/mediaconsulenten, mediacoaches en/of andere bibliotheekmedewerkers die werken met groep 7 en 8 op de basisschool op 15 juni jl. uit om kennis te maken met dit lesmateriaal. We hopen hiermee dat bibliotheken deze les op of rond 6 februari 2024 zoveel mogelijk kunnen geven.

Tijdens een inspiratiewebinar op 15 juni jl. werd dit lesmateriaal gepresenteerd, zoals die nu beschikbaar is. Hier vind je meer informatie over Safer Internet Day en kan je ook de les inzien en hierond kijk je het inspiratiewebinar terug.

Blueprints Safer Internet Day

De blueprint pagina's Mediawijsheid voor 6 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar worden in de week van 6 februari  2024 omgezet naar een Safer Internet Daypagina. Bibliotheken aangesloten op de WaaS (website as a Service) kunnen gebruik maken van deze blueprint.