Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding
Competentiemodel 2021

Mediawijsheid Competentiemodel 2021

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2021 is het nieuwe mediawijsheid competentiemodel gelanceerd. Het nieuwe model maakt inzichtelijk wat we onder mediawijsheid verstaan, vormt een vertrekpunt voor activiteiten, projecten en diensten van mediawijsheidprofessionals en kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van onderzoeken en meetinstrumenten om mediawijsheid bij diverse doelgroepen te monitoren.
Inhoudsblokken

Acht competenties en tien gebieden

In het midden van het model staan de 17,5 miljoen burgers die zich vermaken, sporten, naar school gaan, werken, van hun pensioen genieten, hun hobby uitoefenen, vriendschappen sluiten en verliefd worden in de mediasamenleving van nu.

In de binnenring staan de acht mediawijsheidcompetenties: Bedienen, Exploreren, Vinden, Creëren, Verbinden, Discussiëren, Doorgronden en Reflecteren. Deze acht mediawijsheidcompetenties maken het begin uit van de definitie door de Raad voor Cultuur: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit die iedere burger nodig heeft.

Competentiemodel 2021

De definitie van mediawijsheid door de Raad voor Cultuur luidt: ‘Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.

In de buitenring staan de tien gebieden waarbinnen individuen concrete doelen kunnen behalen door hun mediagebruik. Door deze tien gebieden op te nemen in het model wordt benadrukt dat mediawijsheid geen abstracte, academische aangelegenheid is. Mediawijsheid gaat erom dat je door media gelukkiger wordt, betere vriendschappen krijgt, gezond blijft, een leuke baan vindt, prettig je vrije tijd besteedt, je gehoord en gezien weet, et cetera.

De basis van het competentiemodel

Het model bouwt voort op het Mediawijsheid Competentiemodel 2012. De nieuw toegevoegde buitenring is geïnspireerd door het onderzoek van Ellen Helsper en Alexander van Deursen naar ‘tangible outcomes of internet use’. De nieuw toegevoegde competenties Exploreren en Discussiëren zijn geïnspireerd door modellen voor mediawijsheid uit de VS van Julie Coiro en Renee Hobbs en  Henri Jenkins e.a..

Het model is mede tot stand gekomen dankzij de adviezen van de Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid, diverse mediawijsheidexperts en mediacoaches.

Meer informatie

Op de websitepagina mediawijsheid competentiemodel van Netwerk Mediawijsheid vind je:

  • Toelichting op het Mediawijsheid Competentiemodel 2021
  • Informatie over de inzet van het model in de praktijk
  • Informatie over de totstandkoming en de verantwoording van het model
  • Een vergelijking met het model uit 2012
  • Downloads