Digitale geletterdheid jeugd
Op deze pagina vind je onderzoeksinformatie over digitale geletterdheid voor de jeugd, zoals onderzoeksrapporten, cijfers en trends en effectmetingen. Meer onderzoeken vind je op Bibliotheekinzicht.
Inhoudsblok

Onderzoek van de KB

Artikelen op Bibliotheekinzicht

Rapportages

Instrumenten

Dossiers

Samenwerkingen

Netwerk Mediawijsheid

Ander onderzoek

Andere artikelen

Binnenkort beschikbaar

  • Onderzoek digitaal vaardig gedrag onder 10- tot 15-jarigen (KB, april 2021)
  • Europees subsidieonderzoek naar nepnieuws onder 12- tot 18-jarigen, (KB, februari 2022)
  • Ontwikkeling digitale geletterdheid in taalarme gezinnen (Kunst van Lezen, augustus 2022)