Digitale geletterdheid jeugd
Op deze pagina vind je onderzoeksinformatie over digitale geletterdheid voor de jeugd, zoals onderzoeksrapporten, cijfers en trends en effectmetingen.
Inhoudsblok
Body

KB-onderzoeken

 • Bibliotheekinzicht, KB-site met cijfers, trends en ontwikkelingen die inzicht geven in de staat van het openbare-bibliotheekstelsel, waaronder de rubriek Maatschappelijke functies met de artikelen opgroeien met digitale media en makersplaatsen in de bibliotheek.
   
 • Bibliotheekmonitor (inlog vereist), het platform voor gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland met jaarlijkse metingen van samenwerking met voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
   
 • Monitor Digitale Geletterdheid PO. Dit onderzoek is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met CodePact, Curriculum.nu, Kennisnet, KB, Openbaar Onderwijs Groningen, SLO, Netwerk Mediawijsheid en is mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds. Klik hier voor de infographic. In 2020 wordt gewerkt aan de monitor VO.
   
 • Sinds 2016 zijn er in de Monitor de Bibliotheek op School vragen opgenomen over informatievaardigheden. Deze monitor is een initiatief van Kunst van Lezen, waarin de opbrengst van de samenwerking tussen school en de bibliotheek onderzocht wordt. Het gaat hierbij om basisonderwijs en vmbo.
   
 • In opdracht van de KB voerde Cubiss de Pilot Digitale Geletterdheid in mbo uit om enerzijds inzicht te krijgen in de behoeften van mbo-scholen en anderzijds bibliotheken te inspireren om aan de slag te gaan met deze doelgroep.

Netwerk

 • De KB is kernpartner van Netwerk Mediawijsheid. In de kennisbank op de website van Netwerk Mediawjsheid zijn CBS-onderzoeken opgenomen en onderzoeken van partners van Netwerk Mediawijsheid als Kennisnet, Safer Internet Centre, Newcom.
   
 • Tijdens de Media Ukkie Dagen (een initiatief van Netwerk Mediawijsheid) wordt jaarlijks het Iene Miene Media onderzoek uitgevoerd. Een onderzoek dat gericht is op het mediagebruik van gezinnen met jonge kinderen.
   
 • Op initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met CodePact (ondergebracht in NL Safer Internet Centre), Curriculum.nu, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Openbaar Onderwijs Groningen, SLO, Netwerk Mediawijsheid en mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds wordt jaarlijks op ‘DigiDinsdag’ in kaart gebracht hoe de digitale geletterdheid op scholen vordert in aanloop naar het voorgenomen nieuwe curriculum van 2022.
  Bekijk en download hier de Infographic Monitor Digitale Geletterdheid met de resultaten van de Monitor Digitale Geletterdheid.