Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding
Digistart Training

Online digistart training

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in opdracht van de KB trainingen ontwikkeld voor lees(media)consulenten (en frontofficemedewerkers), zodat zij meer kennis hebben over het (digitale) mediagebruik van kinderen en met meer vertrouwen de begeleidingsrol van ouders en leerkrachten kunnen ondersteunen.
Inhoudsblokken

Om de trainingen parallel te laten lopen met onderwijs en opvang is gekozen de training op twee verschillende manieren aan te bieden: een training voor 0-6 jaar en 4-12 jaar. Met deze twee trainingen kunnen bibliotheken optimaal gebruik aansluiten bij de vraag uit de praktijk. Deze trainingen zijn door Cubiss omgezet in online trainingen en worden aangeboden in de Bibliotheek Campus.

Digistart Training
  • Training 0-6 jaar. Met de training 0-6 jaar ligt de focus op ukkies en de praktijk van de kinderopvang.
  • Training 4-12 jaar. De training 4-12 jaar sluit nauw aan op het basisonderwijs als opvang

Meer informatie

De lancering van de twee e-learning trainingen vond plaats tijdens de Media Ukkie Dagen 2021.