Digitale geletterdheid jeugd

Plek 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving

PLEK 3 in de praktijk beantwoordt de vraag hoe de Bibliotheek een derde leeromgeving kan zijn voor kinderen en jongeren in een kwetsbare thuissituatie. Bibliotheek Lek en IJssel en Bibliotheek Venlo werkten in de periode 2019-2020 samen met school, ouders en hun partners aan het succesvol neerzetten van die PLEK 3. Daarin koos ieder zijn eigen vorm en werkwijze, passend bij wat lokaal past en wenselijk is.
Inhoudsblok

PLEK 3 is de naam van het project Living Taal Lab van Bibliotheek Venlo, en tegelijkertijd de naam van de fysieke plek in de bibliotheek als ook van de dienstverlening die daarbij hoort. PLEK 3 verwoordt precies wat de bibliotheek beoogt. De derde plek zijn voor kinderen en jongeren die extra steun nodig hebben in het vergroten van hun taalvaardigheid en andere vaardigheden.

Plek 3, Management

Taal integraal en spelenderwijs aanbieden

Bibliotheek Venlo doet dit door taal en taalvaardigheid geïntegreerd aan te bieden in een programma bestaande uit vier modules: techniek, burgerschap, cultuur en duurzaamheid. De modules worden in samenwerking met partners ontwikkeld en gegeven. Spelenderwijs komen de kinderen en hun ouders in aanraking met taal. Zij vergroten niet alleen hun taalvaardigheden, maar ontdekken ook hun talenten en komen op deze manier in aanraking met allerlei thema’s en vaardigheden rond digitale geletterdheid.

Naar Opening Plek 3 in Venlo

Naar eindrapport Plek 3 in Venlo

Professionele studiebegeleiding in de bibliotheek

Bibliotheek Lek & IJssel kiest ook voor PLEK 3 in de Bibliotheek, maar zet in op het bieden van professionele studiebegeleiding in de Bibliotheek door Fit4talent voor kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar in een kwetsbare thuissituatie. Samen met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het netwerk rond het kind onderzocht deze pilot hoe de toeleiding naar deze dienstverlening het beste kan plaats vinden. Daarbij wordt ook ingezet op de ouders en toeleiding vanuit het Taalhuis en andere projecten in de bibliotheek. De studiebegeleiding vindt plaats door professionals die samen met het kind en de ouder kijken naar wat nodig is. Taal is belangrijk, maar ook andere vakken of specifieke studievaardigheden komen terug in het programma. Na een aantal weken wordt een plan van aanpak gemaakt in samenwerking met het kind, de ouder en de leerkracht. Door expliciet aandacht te geven aan kinderen in kwetsbare thuissituaties vergroten hun kansen en worden hun talenten benut.

Naar eindrapport Plek 3 in Bibliotheek Lek & IJssel