Digitale geletterdheid jeugd

Plek 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving

De bibliotheek positioneren als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren betekent aandacht voor marketing en communicatie naar specifieke doelgroep en in het netwerk.
Inhoudsblok

Laat zien wat Plek 3 in de Bibliotheek is

Positionering betekent afbakening, heldere doelen en een duidelijk verhaal wat de bibliotheek met de derde leeromgeving wil bereiken voor het kind, de school en ouders.

Een heldere en duidelijke communicatie in woord en beeld helpt daarbij. De communicatie met de ouders verdient extra aandacht.

Werving en promotie

Naast een flyer met de belangrijkste informatie op een rij maakten beide bibliotheken een promotiefilmpje voor ouders, leerkrachten, gemeente en andere samenwerkingspartners:

Deze filmpjes worden ingezet voor een grotere bekendheid van en het informeren over PLEK 3 in de bibliotheek te realiseren bij ouders, leerkrachten, gemeente en andere samenwerkingspartners. 
Een promotiefilm of animatie helpt enorm in de communicatie met en beeldvorming bij ouders, leerkrachten, gemeente en andere netwerkpartners. Ook voor het bereiken van kinderen die het meest baat hebben bij deelname aan Plek 3 is dit een handig instrument. Leerkrachten kunnen in gesprek met ouders en kinderen het filmpje laten zien. De bibliotheek kan datzelfde doen naar ouders en kinderen, maar ook naar andere netwerkpartners. Het zien van de film geeft meteen een goed beeld van wat betrokkenen kunnen en mogen verwachten. De combinatie met een flyer in passend taalgebruik werkt versterkend.

Lees ook de ervaringen en aanbevelingen van Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo in de eindrapportages van de pilot.

Communicatie met ouders

In contact zijn met en oprecht geïnteresseerd zijn in alle betrokken ouders is essentieel in het vergroten van de kansen van kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat ouders het meest bijdragen aan het schoolsucces van hun kinderen. Thuis is de eerste leeromgeving voor kinderen.

Bij de vorming van Plek 3 in de bibliotheek is communicatie met de ouders dan ook een belangrijke factor. Daarin is het kind de brug tussen thuis, school en Bibliotheek. Stimuleer de thuiscommunicatie tussen ouder en kind, geef ouders een goed beeld van waar de kinderen zijn en wat ze doen, sluit aan op wat de school al doet of laat de communicatie via de school verlopen, organiseer kind-ouder activiteiten en heb aandacht voor wat goed gaat. Leg afspraken met elkaar vast en pas een passend communicatiemiddel toe.

Meer informatie over ouderbetrokkenheid en het effect daarvan op hun kinderen via het webinar van Mariette Lusse op 5 oktober 2020 en de aanbevelingen in de eindrapportages van de pilot.

Afbeelding
Plek 3, Marketing

Gereedschapkist : voor beter samen werken met ouders

Deze gereedschapskist is gevuld met onderbouwde en beproefde werkwijze om de samenwerking met ouders te versterken. De gereedschapskist is voor iedereen die me kinderen en jongeren (en dus ook met ouders) werkt, samengesteld door het lectoraat Samenwerken met ouders van Hogeschool Rotterdam