Digitale geletterdheid jeugd

Spelend Leren met digitale prentenboeken

Al mijn hele leven hou ik van boeken. Door wat ze je brengen maar ook hoe ze zijn vormgegeven, geïllustreerd, voelen en ruiken. Digitale boeken zag ik als bijproduct. Totdat ik me vanwege het aanbod voor jonge kinderen eens echt ging verdiepen in digitale prentenboeken. De uit onderzoek gebleken effecten op de taalontwikkeling verrasten me, evenals alle extra’s en mogelijkheden waarmee een verhaal erdoor verrijkt kan worden!
Inhoudsblok

door Julienne van den Heuvel (programmaspecialist BoekStart)

Vrijwel alle kinderen vinden het dan ook leuk om digitale prentenboeken te bekijken. Dat is mooi meegenomen, want digitale prentenboeken hebben een positief effect op zowel woordenschat als verhaalbegrip. Kinderen zijn, meer dan bij andere activiteiten, betrokken bij een digitaal prentenboek en worden erdoor geactiveerd: woorden nazeggen, bewegen en nadoen; dat heeft allemaal een positief effect op hun taalontwikkeling. Het samen kijken van een digitaal prentenboek leent zich ook goed als groepsactiviteit. Ongedurige kinderen die niet goed stil kunnen zitten bij een papieren boek raken erdoor betrokken, ze zijn vaak wel geboeid door de digitale versie.

Moeten we het dan verder alleen bij de digitale versie houden? Nee. Wat vooral werkt is de combinatie van papieren en digitale versie van een boek. Voor die ongedurige kinderen is door eerst de digitale versie te bekijken ook het boek vaak ineens interessanter geworden, alsof ze er door de digitale versie meer connectie mee hebben gekregen. En met het ‘geduldige’ papieren boek kan alles nog eens rustig in een eigen tempo worden bekeken, en nog eens en nog eens. Zo vullen beide versies elkaar prima aan!

In veel kinderopvanglocaties werken pedagogisch medewerkers echter nog niet met digitale prentenboeken, hooguit als het zo uitkomt of als leuk tussendoortje. Laat staan dat digitale prentenboeken een vast onderdeel zijn van de dagelijkse (voorlees)routine. Pedagogisch medewerkers hebben er vaak nog niet zo over nagedacht, er zijn praktische bezwaren of de meerwaarde wordt er niet van ingezien, zoals ik dat zelf ook had. Er bestaat zelfs scepsis ten aanzien van digitale prentenboeken: ‘Kinderen zitten al zoveel achter een beeldscherm’.

Om pedagogisch medewerkers over de streep te trekken is er de vernieuwde brochure Spelend leren. Digitale media 2-4 jaar (Stichting Lezen en de KB in een samenwerking binnen het programma Kunst van Lezen). Hierin is alles te vinden over digitale middelen en verantwoord gebruik ervan met jonge kinderen.

Beginnen met een visie, hoe je digitale prentenboeken inzet, een stappenplan, een goed voorbeeld geven, boek, filmpje en spel met elkaar verbinden, alles staat erin. Ook biedt de brochure kennis en tips om ouders voor te lichten. Een mooi cadeautje van de bibliotheek!

Veel kinderopvangorganisaties werken samen met de bibliotheek sinds de invoering van BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor 0-4 jaar. Een voorleesplan, een mooie collectie boeken, een aantrekkelijke leesplek, (ouder)activiteiten, scholing van pedagogisch medewerkers: zo wordt er samen een goed voorleesklimaat gecreëerd. Het gebruik van digitale prentenboeken mag daarbij niet ontbreken!

● Werk je in de kinderopvang? Vraag naar Spelend leren bij je bibliotheek. De meeste bibliotheken doen mee met BoekStart in de kinderopvang en zij bekijken graag met jou de mogelijkheden voor een samenwerking.

● Werk je in de bibliotheek? Deel Spelend leren uit bij de kinderopvang in je werkgebied en ga het gesprek aan over de inzet van digitale prentenboeken. Kijk in de Toolkit op boekstartpro.nl bij Mediaopvoeding voor ondersteunende informatie.

● Spelend leren. Digitale media 2-4 jaar is te bestellen via de BoekStartbestellijst.