Digitale geletterdheid jeugd

Start Digitaal Digistart Congres

De ontwikkelingen rond het Corona-virus hebben ons gedwongen het geplande Congres Digistart op 26 maart in de Chocoladefabriek in Gouda te annuleren. Een netwerkinitiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) samen met Netwerk Mediawijsheid en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in het kader van de Media Ukkie Dagen (#MUD).
Inhoudsblok

door Norma Verheijen en Andrea Berkelder (KB)

De Media Ukkie Dagen (27 maart t/m 3 april) zijn een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Deze vinden dit jaar alleen digitaal plaats op mediaukkiedagen.nl. Hier vinden jonge gezinnen de weg naar praktische tips en handig materiaal over mediaopvoeding. Ouders en opvoeders krijgen, aan de hand van herkenbare vragen over media en opvoeding, tips en tools om samen met hun ukkie leuk én veilig aan de slag te gaan met media.

Digitaal Digistart Congres

De informatie en ervaringen die we zo graag ‘live’ met jullie wilden delen tijdens het congres Digistart in de Chocoladefabriek presenteren we nu tijdens het Digitale Digistart Congres. Dagelijks verschijnt er een nieuwe blog geschreven door een van de beoogde congressprekers. Vandaag ontvang je van ons een eerste blog met een overzicht wat je de komende dagen voorbij gaat zien komen.

27 maart: blog 2 Ienie Minie Media Onderzoek
Hét jaarlijkse onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met kinderen van 0-6 jaar dat in opdracht van Netwerk Mediawijsheid wordt uitgevoerd. Hierin gaat Prof. Dr. Peter Nikken van het Nederlands Jeugdinstituut en lector van de Hogeschool Windesheim in op de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar het mediagebruik in jonge gezinnen. Ook koppelt hij dit aan de actualiteit van de dag. Hoe ga je om met het mediagebruik van je kind in tijden van corona? Grote kans dat kinderen nu extra veel achter het beeldscherm doorbrengen nu sporten, buiten spelen met vriendjes en al dat soort dingen even niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

30 maart: blog 3 Netwerk Mediawijsheid #MUD
De blog van Floortje Jansen van Netwerk Mediawijsheid gaat in op de rol Netwerk Mediawijsheid en de Media Ukkie Dagen in het bijzonder.

31 maart: blog 4 Trainingsmodulen Mediaopvoeding in de Bibliotheek
Hierin presenteert Esther Beekhoven van het NJI de trainingsmodules “Mediaopvoeding in de bibliotheek’ die op verzoek van de KB zijn ontwikkeld. Deze modulen ondersteunen Bibliotheken die hun wijzerfunctie richting de doelgroep ouders en hun vragen over mediaopvoeding willen versterken.

1 april: blog 5 Trainingen in de Bibliotheek Campus
In het nieuwe platform Bibliotheek Campus zijn inmiddels verschillende (digitale) trainingen rond mediaopvoeding te vinden. Mirjam van Zaalen geeft een overzicht.

2 april: blog 6 Praktijkervaring in de bibliotheek Rotterdam
Judith Pietersma van de Bibliotheek Rotterdam geeft op inspirerende wijze een inkijkje in de manier waarop in deze bibliotheek ouderbijeenkomsten rond mediaopvoeding vorm krijgen. De Mediadiamant van Netwerk Mediawijsheid dient hierbij als een van de uitgangspunten die zij daarbij hanteert. Een doordacht en inspirerend voorbeeld.

3 april: blog 7 Spelend leren met digitale prentenboeken
Julienne van den Heuvel van de Stichting Lezen (programmaspecialist Boekstart) gaat in op de rol die digitale prentenboeken hebben bij het vergroten van de woordenschat en het verhaalbegrip van het jonge kind. Voor ouders van jonge gezinnen in deze coronacrisis een mooie en verantwoorde manier om boeken op een digitale manier aan te bieden aan hun kinderen. Voor kwetsbare gezinnen waarin voorlezen om verschillende redenen niet of nauwelijks aan bod komt, mogelijk een structureel hulpmiddel om ook daar het voorlezen te stimuleren. In jeugdbibliotheek.nl wordt een brede collectie digitale prentenboeken geboden.

Doe mee!

We gaan je ook om hulp vragen! Tijdens het congres hadden we graag van jullie willen horen, welke vragen je kunt stellen aan 0 tot 6-jarigen om een gesprek over het gebruik van media op gang te brengen. We willen dit doen aan de hand van een “Mediawolk”. Hierover later meer!