Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding

Week van de Mediawijsheid 2022

Van 4 t/m 11 november 2022 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Dit jaar is het thema ‘Like en cancel’, een verdieping van het thema van vorig jaar Samen sociaal online. We staan stil bij wat het leven in de online wereld betekent. Netwerk Mediawijsheid, Cubiss, Mediasmarties en de KB hebben weer tips en activiteiten samengesteld, waardoor bibliotheken op een laagdrempelige manier mee kunnen doen aan de Week van de Mediawijsheid.
Inhoudsblokken

 

Ter ondersteuning van bibliotheken is een aantal laagdrempelige activiteiten samengesteld en producten ontwikkeld. Bibliotheken kunnen hierdoor meedoen aan de Week van de Mediawijsheid en daarmee een bijdrage leveren aan het digitaal vaardiger maken van jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Hier volgt een overzicht.

 

 

 

Landelijk webinar voor ouders

Noteer alvast dinsdag 8 november 2022 om 20 uur! Dan vindt weer een landelijke webinar plaats voor ouders van kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Deze webinar kunnen bibliotheken inzetten in hun programmering. We maken ook weer een promotiefilmpje, die bibliotheken kunnen inzetten om het landelijke webinar onder de aandacht te brengen

Het webinar is een uitstekend moment om stil te staan bij het online mediagebruik van kinderen. Wat doen ze online en hoe actief zijn ze online? Hoe blijf je als ouder betrokken bij het mediagedrag online, zonder de privacy van kinderen te schenden? Hoe laat je in vertrouwen los, maar blijf je in gesprek met je kind over het gedrag online?

Denise Bontje van Mediasmarties geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden tips voor verhalen om samen in te duiken en te gebruiken als aanleiding voor gesprek.

Meer informatie over het landelijke webinar komt binnenkort via de toolkit landelijke webinar (update van deze pagina volgt spoedig) op de website van de Bibliotheek op school beschikbaar.

Online training voor de lees/mediaconsulent over lespakket 'like en cancel'

Om een verdieping aan te brengen in het gesprek met kinderen over media ontwikkelen Mediasmarties en de stichting Discussiëren Kun Je Leren in samenwerking met de KB een lespakket 'debat like en cancel'. De les is zo opgezet dat je als lees/mediaconsulent direct aan de slag kunt met kinderen uit de groepen 8. 

We organiseren een webinar, waarin lees/mediaconsulenten in 1,5 uur getraind worden hoe zij dit lespakket kunnen inzetten in de klas. Het webinar zal op 22 september a.s. van 13 tot 14.30 uur plaatsvinden. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar andrea.berkelder@kb.nl. Je ontvangt dan de link naar het webinar.

Actiegids voor bibliotheken

Ook tijdens deze Week van de Mediawijsheid wordt een actiegids samengesteld met tips voor bibliotheken om aan de slag te gaan met de Week van de Mediawijsheid. Deze actiegids wordt in september beschikbaar gesteld en gedeeld via de nieuwsbrief van Bibliotheeknetwerk, de website van de Bibliotheek op school en op BiebtoBieb.

Mediatips voor ouders en Wegwijzer voor professionals

Om ook dit jaar ouders en professionals te inspireren om met hun kinderen het gesprek aan te gaan maakt Mediasmarties een nieuwe ‘Mediatips voor thuis’ en een ‘Wegwijzer voor professionals’.

Deze Mediatips en Wegwijzer vind je binnenkort op de websites van Mediasmarties en BibliotheekNetwerk.

Babbelboxkaarten voor anderstaligen

Ook gaan we materiaal aanbieden voor anderstalige kinderen en hun ouders. Wat dat precies gaat worden volgt binnenkort.

Blueprints

Bibliotheken met toegang tot de WaaS (Website as a Service) kunnen de blueprint Week van de Mediawijsheid gebruiken. Deze blueprint wordt vanaf half oktober aangeboden. Via MetdeKB houden we bibliotheken op de hoogte.

MediaMasters

MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en gevaren van (digitale) Media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid, terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen.

In samenwerking met Fers en 8D-games wordt de nieuwe Data Detox Game gelanceerd in de MediaMasters Extra. De link naar de nieuwe game volgt binnenkort.

Thuis kunnen kinderen extra bits verdienen door het spelen van de Mediaquiz. De KB heeft hiervoor in samenwerking met Rijnbrink drie uitdagende vragen aangeboden.

De klas die tijdens de landelijke wedstrijd de meeste ‘bits’ scoort, mag zich de meest mediawijze klas van Nederland noemen én wint een mooie prijs. De KB stelt in samenwerking met bibliotheek Eemland een prijs beschikbaar: een bezoek aan de educatieve Escaperoom in Amersfoort.

Meer informatie

Heb je vragen of eventuele aanvullingen op bovenstaande activiteiten, mail dan naar andrea.berkelder@kb.nl. Ga je zelf activiteiten organiseren, zet deze dan in de activiteitenkalender van Netwerk Mediawijsheid.