Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Afronding pilot Pica-programma Verbonden Erfgoed van bibliotheken

Datum: 15 juni 2023
Tijd: 14:30 tot 18:00
Locatie : Rozet te Arnhem
De pilot van het programma Verbonden Digitaal Erfgoed van Stichting Pica is afgerond. Het doel van deze pilot was om kennis en ervaring op te doen met het verbinden van digitale erfgoedcollecties van bibliotheken. Op deze middag delen de projectteams hun resultaten en geleerde lessen in Rozet in Arnhem. Je hoort ook meer over het vervolg van deze Pica-programmalijn en kunt in gesprek over de mogelijkheden om jouw collectie te verbinden met andere collecties.
Inhoudsblok

Ook voor openbare bibliotheken met een erfgoedcollectie en PSO's is deze middag interessant. Kom dus kijken en luisteren naar de resultaten en de geleerde lessen van de 9 projecten!

Stichting Pica gebruikt de ervaringen uit de pilotprojecten voor de inrichting van een structurele programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed. Tijdens de middag hoor je ook meer over het vervolg van deze Pica-programmalijn en kun je in gesprek over de mogelijkheden op jouw collectie te verbinden met andere collecties.

Programma

14.30 – 15.00 uur inloop
15.00 – 17.00 uur presentaties en gesprek
17.00 – 18.00 uur afsluitend drankje