Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bijeenkomst Gezinsaanpak

Op 7 maart organiseert Probiblio de netwerkbijeenkomst 'De Bibliotheek en de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid'. De start van de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterheid (GGG) komt namelijk steeds dichterbij en daarmee ook de noodzaak voor bibliotheken om ermee aan de slag te gaan of de kwaliteit ervan te verbeteren.
Inhoudsblok

Programma

Tijdens de bijeenkomst geeft Boudewijn van der Lecq, projectleider van de landelijke Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid, tekst en uitleg over het project, wat de plannen zijn en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Verder vertelt Bibliotheek Schiedam over de praktijkervaringen die zij tijdens de pilot GGG hebben opgedaan. Daarbij komen tips en adviezen aan bod over welke rol de bibliotheek hierbij kan spelen.

Tot slot worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek, uitgevoerd door Probiblio, naar hoe bibliotheken in ons netwerk zich profileren als betrouwbare partner binnen de GGG en welke belemmerende en succesfactoren ze daarbij ervaren.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om onderling ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Inschrijven

De bijeenkomst vindt plaats op 7 maart 2023, van 13.15-16.00 uur. Locatie: Stichting Utopa Weeshuis, Hooglandse Kerkgracht 17b in Leiden. Voor wie wil, staat er vanaf 12.30 uur een lekkere lunch klaar. 

Inschrijven kan tot 24 febuari.