Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Conferentie Gecijferdheid Telt Mee!

Datum: 31 maart 2023
Tijd: 10:00 tot 16:15
De landelijke dag Gecijferdheid Telt Mee! vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 maart 2023. Een dag vol inspiratie, kennisdeling en uitwisseling over gecijferdheid als cruciale basisvaardigheid.
Inhoudsblok
Gecijferdheid telt mee, logo

Hoe leg je bijvoorbeeld als bibliotheek de verbinding tussen gecijferdheid en geletterdheid? Hoe zorg je voor bewustwording bij (bibliotheek)collega’s en partnerorganisaties? Welke materialen zet je in en hoe ga je daarmee om?

Onder anderen Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering, en onderzoeker Marieke Bor-De Vries, Hogeschool Utrecht, verzorgen een keynote-lezing: Van cijferstress naar schuldenstress. Over het belang van gecijferdheid bij een kleine portemonnee of schulden. 

Tijdens het plenaire programma en 2 workshop-rondes komen onderzoek, beleid en de praktijk van gecijferdheid als basisvaardigheid op interactieve wijze aan bod. 

Praktische informatie

Inloop vanaf 09.30 uur, start programma 10.00 uur
Toegang: gratis
Meer informatie en aanmelden: www.gecijferdheidteltmee.nl 

In je agenda zetten

Je kunt deze sessie in je Outlook-agenda zetten: klik op het ICS-icoontje in de grijze balk hierboven. Download het ICS-bestandje en sla het op. De sessie staat in je agenda.