Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gezondheidsvaardigheden: werksessie AMIF

Datum: 30 juni 2022
Tijd: 15:00 tot 17:00
Locatie: Online via Zoom
In de open call integratie van het Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) is onder andere geld beschikbaar op het thema Gezondheidsvaardigheden voor (ex-)inburgeraars. In deze sessie voor gemeenten worden de behoeften van gemeenten geïnventariseerd en welke projectideeën hierbij aansluiten. Vervolgens komt aan de orde welke gemeenten mogelijk samen een AMIF-aanvraag willen indienen. Ook bibliotheken kunnen deelnemen, mits zij dat samen met hun gemeente doen.
Inhoudsblok
logo met tekst Itta

Deze bijeenkomst is voor gemeenten die interesse hebben om een AMIF-aanvraag te doen op het thema gezondheidsvaardigheden. Deze sessie is relevant voor beleidsmedewerkers in diverse domeinen, onder andere Inburgering, Basisvaardigheden/WEB en Volksgezondheid. Gemeenten kunnen een belangrijke lokale uitvoeringspartner uitnodigen om ook deel te nemen aan deze sessie. Vanuit de bibliotheek kun je je gemeente benaderen om hieraan samen deel te nemen.

Agenda

15.00 – 15.20 uur  Opening en informatie over AMIF
15.20 – 16.30 uur  Pitchen en bespreken projectideeën

Onder voorbehoud:

  • Sleutelpersonen  - Cultuur in Harmonie en Pharos
  • Zorgcafé - Dokters van de Wereld
  • Positieve gezondheidsvaardigheden - Vrije Universiteit
  • Taal en digiva in domein gezondheid - ITTA, KB / SPN en Het Begint met Taal

16.30 – 17.00 uur  Vervolgstappen bespreken

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door uiterlijk 28 juni een e-mail te sturen naar Esra van den Aker, adviseur ITTA, esra.vandenaker@itta.uva.nl of te bellen: 06 24395236. Ook voor vragen over deze bijeenkomst kun je bij haar terecht.

Relevante links

- Open call Integratie van Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) 
- Voorlichtingsbijeenkomst AMIF, 5 juli in Den Haag 
- Handreiking Inburgering en Gezondheid (Pharos, 2021)