Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Hoe herken je beperkte basisvaardigheden als sociaal werker?

Datum: 9 december 2021
Tijd: 09:30 tot 11:00
Locatie: Online
Hoe herken je beperkte basisvaardigheden zoals moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden? En hoe maak je dit bespreekbaar als sociaal werker? Dit webinar gaat in op de rol van de sociaal werker bij het herkennen, benaderen en doorverwijzen van mensen met beperkte basisvaardigheden.
Inhoudsblok

Met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers bespreken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. We bespreken inzichten uit recent onderzoek van Panteia en laten zien hoe op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studenten in gesprek leren gaan met laaggeletterden in een veilige virtuele omgeving.

Deelname is gratis.

Expertisepunt Basisvaardigheden en Movisie, logo