Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inspiratiebijeenkomst Met plezier gezonder oud!

Datum: 14 november 2023
Tijd: 09:30 tot 13:00
Locatie : Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam
Met plezier gezonder oud! is een nieuwe cursus voor 50-plussers om te leren over goed en gezond ouder worden. Op 14 november worden de bevindingen gepresenteerd van de pilots die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Je hoort meer over de methodiek. Daarnaast is de lancering van een gratis toolkit waarmee je zelf de cursus Met plezier gezonder oud! kunt geven.
Inhoudsblok
Animatietekening van 4 mensen met spel aan tafel

2 leerbenaderingen: betekenisvol spel en samenwerkend leren, stellen het uitwisselen van ervaringen en kennis, samen ontdekken, samen leren, gezelligheid en plezier centraal. In een reeks gezellige en interactieve bijeenkomsten leren ouderen over thema’s die er voor hen toe doen, zoals gezondheid, voeding, welbevinden, digitale veiligheid en zelfredzaamheid terwijl ze hun basisvaardigheden vergroten.

Voor wie

Deze gratis bijeenkomst is speciaal voor taalaanbieders, gemeenten, professionals en vrijwilligers in het sociale domein.

Programma

  • 09.30 uur - Inloop met koffie en thee
  • 10.00 uur - Achtergrond van Met plezier gezonder oud!
  • 10.15 uur - De kracht van betekenisvol spel en samenwerkend leren
  • 10.40 uur - Inzetten van de cursus bij verschillende doelgroepen (dit deel is in het Engels)
  • 11.00 uur - Met plezier gezonder oud! binnen jouw organisatie
  • 11.15 uur - Officiële lancering  van de toolkit
  • 11.30 uur - Kennismaken met de materialen
  • 12.00 uur - Netwerklunch
  • 13.00 uur - Einde

Met plezier gezonder oud! Is een samenwerking tussen Leyden Academy on Vitality and Ageing, Stichting Lezen en Schrijven, University of Copenhagen, University of Coimbra en AI9.PT, en wordt ondersteund door Erasmus+ (een programma van de Europese Unie).

Meer informatie en aanmelding

Klik voor meer informatie en aamelding