Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kwaliteit en toekomstbestendigheid van Taalhuizen - Samen vooruit

Datum: 24 mei 2022
Tijd: 15:00 tot 17:30
Locatie: Utrecht
Deze middag draait om de tussentijdse rapportage over de eerste certificeringsresultaten van taalhuizen. Wat gaat er goed en minder goed? En wat kunnen de netwerkpartners landelijk en lokaal verder doen bij de ontwikkeling van taalhuizen en daarmee de aanpak van laaggeletterdheid? Na een toelichting - met ruimte voor vragen en discussie - wordt de rapportage aangeboden aan het ministerie van OCW. Loek Peters belicht de manier van werken Maak de Ander Beter. De middag sluit af met een hapje en een drankje.
Inhoudsblok
Logo CBCT

De rapportage is opgesteld door Frank Huysmans en bureau Hobéon, in opdracht van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal (CBCT).

Het rapport wordt besproken met met de zaal en de vertegenwoordigers van de aanwezige partners: de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Stichting Lezen en Schrijven, Sociaal Werk Nederland, Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Stichting Samenwerkende POI's Nederland.

Tijdens dit middagprogramma neem je kennis van de belangrijkste bevindingen en een vertaling naar gerichte en bruikbare aanbevelingen.

Aansluitend kun je bijpraten onder het genot van een hapje en drankje.

Meer informatie en aanmelding

Website CBCT