Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders - werktraject (2)

Datum: 15 maart 2022
Tijd: 09:30 tot 12:30
Locatie : Online via Teams
Samen werken we aan een hoger bereik van laagtaalvaardige gezinnen en het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. We starten met een online voorgesprek per bibliotheek waarin we inzoomen op de lokale praktijk en doelstelling. Vervolgens werken we als groep en in subgroepen in 3 werksessies met thema’s die bijdragen aan een succesvolle gezinsaanpak.
Inhoudsblok
  • Intern - hoe werken we samen aan deze integrale aanpak?
  • Extern - wie zijn belangrijk, met wie werken we samen en hoe?
  • Doelgroep gericht werken - past wat we doen bij wie we willen bereiken?

Deze thema’s diepen we uit en vertalen we met onder meer werkvormen naar de lokale bibliotheeksituatie.

Moeder en dochtertje bekijken beeldscherm

Per bibliotheekorganisatie nemen 2 medewerkers deel: 1 collega Jeugd & Educatie en 1 collega Basisvaardigheden of Taalhuis. Zo verbinden we preventie en curatie. Elk duo bundelt de expertise en ervaring om het hele gezin als doelgroep te zien. Jullie zijn samen bij de intake en de werksessies, die afwisselend online en offline plaatsvinden. Ook voeren jullie intern tussentijdse opdrachten uit.

Tijdens het traject gebruiken we informatie uit onderzoeken, tools van Kunst van Lezen, zoals het Strategisch stappenplan gezinsaanpak, de checklist Criteria kansrijke activiteiten gezinsaanpak, en praktijkvoorbeelden van andere bibliotheken.

Quote deelnemer werktraject gezinsaanpak Overijssel 2020-2021 (Bibliotheek Hardenberg):

'Door in stappen en vanuit verschillende invalshoeken projectmatig te werken, hebben we concreet een actieplan voor de korte en middellange termijn. Daarnaast hebben we de focus hierop bij het totaal van producten en diensten die we in ons werkveld aanbieden. In het werktraject kun je ervaringen delen en ontvangen van andere bibliotheken. Dit kan jouw organisatie verder helpen op verschillende gebieden; visie, plan van aanpak, maar ook met concrete acties/activiteiten.'

Voor wie

Bibliotheken die inzetten op de gezinsaanpak en zoeken naar inhoudelijke verdieping en borging van hun aanpak. Je hebt een plan hiervoor ingediend voor de Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders.
Dit werktraject kan bijdragen aan een procesmatige uitvoering hiervan en een integrale aanpak samen met je collega's.

Planning en tijdsinvestering

  • Intakegesprek in overleg (online via Teams - medio november 2021 tot medio januari 2022)
  • (1) Maandag 31 januari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur (op locatie – nader te bepalen)
  • (2) Dinsdag 15 maart 2022 van 9.30 tot 12.30 uur (online via Teams)
  • (3) Dinsdag 10 mei 2022 van 13.00 tot 16.00 uur (op locatie – nader te bepalen)

Deadline voor aanmelding: 30 november 2021.

Deelname vraagt ongeveer 24 uur per deelnemer.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor een training of het werktraject? Stuur dan een mail naar Seher Hazinedar.
Heb je inhoudelijke vragen over dit traject? Dan kun je mailen naar Tirza de Fockert.