Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leiderschap in Lezen - Impact

Datum: 9 oktober 2023
Tijd: 10:00 tot 11:30
Locatie : Online
Impact is een hot item, in en buiten de bibliotheekwereld. Sanne Eekman is impact-consultant bij Sinzer, een organisatie die met bibliotheekdirecteuren werkt aan impacttrajecten. Zij neemt ons mee in de wereld van impact. Wat is impact, hoe meet je het en waarom zou je het willen meten? Wat levert het je op? Sandra Musters, marketeer bij de Bibliotheek West-Brabant en Theek 5, deed onderzoek naar de impact van de Bibliotheek op school in de regio. Zij presenteert het onderzoek en praat met ons over de conclusies.
Inhoudsblok
Cubiss, logo

Er is veel gaande in de bibliotheek- en onder­wijs­sector: dalende lees­resultaten, flinke (incidentele) finan­ciële regelingen, de resul­taten op basis­vaardig­heden liggen onder de loep, de rol van de lees- en media­consulenten is veranderende en er komt een nieuw curri­culum in het onder­wijs. Cubiss en BiSC organiseren daarom een serie bijeen­komsten Leiderschap in Lezen, deels fysiek, deels online. 

De sessie Leiderschap in Lezen - Impact is de tweede in de reeks. 

Voor wie

Educatie­managers van bibliotheken. 

Andere bijeenkomsten in de reeks Leiderschap in Lezen

Kosten

Voor deel­nemers uit Noord-Brabant, Limburg of Utrecht is deel­name koste­loos. Overige deel­nemers betalen 150 euro exclusie btw. 

Meer informatie en aanmelding

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de site van Cubiss.

In je agenda zetten

Je kunt deze sessie in je Outlook-agenda zetten: klik op het ICS-icoontje in de grijze balk hier­boven. Download het ICS-bestandje en sla het op. De sessie staat in je agenda.