Informatie voor het bibliotheeknetwerk

LinkedIn-sessie Netwerkagenda: Persoonlijke ontwikkeling

Datum: 3 juli 2023
Tijd: 12:00 tot 12:30
In deze sessie vertellen Mirjam Zweers (manager Collectieadvies en Programmering bij Probiblio) en Kirsten Sinke (projectleider Persoonlijke Ontwikkeling en IDO bij SPN) wat er binnen ons landelijk netwerk gebeurt op het vlak van Persoonlijke Ontwikkeling.
Inhoudsblok

Je komt meer te weten over deskundigheidsbevordering voor programmamakers, de landelijke dag, de praatplaat, financieringsstrategieën en de Leeralliantie.

De LinkedIn-sessies met onderwerpen uit de Netwerkagenda vinden elke eerste maandag van de maand plaats, vanaf 12.00 uur - na het maandelijkse luchtalarm.

Afbeelding
Beeldmotto Netwerkagenda