Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe training digitaal burgerschap: emotienetwerken

Datum: 23 mei 2024
Tijd: 09:30 tot 16:30
Hoe ga je het gesprek aan over gevoelige onderwerpen? Hoe ga je in een gesprek om met de verschillende perspectieven, beleefwerelden en emoties van mensen? De Reinwardt Academie heeft met de emotienetwerkmethode een bruikbaar hulpmiddel ontwikkeld bij het voeren van ingewikkelde gesprekken. Kom 23 mei naar de gratis training over deze methode.
Inhoudsblok

In deze training leer je een methode om het gesprek aan te kunnen gaan rondom onderwerpen die tot een verhitte discussie kunnen leiden. Je leert om emoties een plek te geven in het gesprek en deze aandacht en ruimte te geven. In deze methode is het geenszins de bedoeling om consensus te krijgen: je leert het gesprek ‘open’ en benaderbaar te houden voor alle deelnemers. Zo kun je het gesprek met elkaar blijven voeren en begrip opbrengen voor de mening/visie van de ander. 

Door met elkaar in gesprek te gaan en blijven, ontstaan verbindingen tussen mensen. Je ontwikkelt bewustzijn en vaardigheden om het maatschappelijke gesprek te stimuleren en zo bij te dragen aan begrip en impact in de samenleving. 

Op de trainingsdag zet je deze methode in rondom de thematiek van digitaal burgerschap. 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die geïnteresseerd zijn in de dialoogmethode ‘emotienetwerken’ met de thematiek van digitaal burgerschap. Je leert vaardigheden om kritisch te denken en empathisch te communiceren over complexe, gevoelige onderwerpen. 

Programma

Tijdens de workshop krijg je een introductie in de methode en kennis over de verschillende toepassingsmogelijkheden. Daarnaast ervaar je zelf een sessie en sluit je af met reflectie. 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 09.30 uur inloop
  • 10.00 uur start en welkom door het programmateam digitaal burgerschap 
  • 10.15 uur workshop deel 1
  • 12.45 uur lunch  
  • 13.30 uur workshop deel 2
  • 16.00 uur Uitwisseling, vragen en vooruitblik 
  • 16.30 uur Afsluiting 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via dit formulier. De training is gratis. We gaan er vanuit dat je na aanmelding ook komt. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn dan verzoeken we je om je zo spoedig mogelijk af te melden via digitaalburgerschap@kb.nl

Organisatie

De dialoogmethodiek ‘emotienetwerken’ is ontwikkeld door Reinwardt Academie en Imagine IC. Kijk voor meer informatie op de site van Reinwardt. De trainingsdag wordt georganiseerd door het programmateam digitaal burgerschap. 

Afbeelding
Bovenaanzicht van heel veel mensen op een plein.