Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Online veldsessie digitaal burgerschap: strategie

Datum: 11 februari 2022
Tijd: 09:00 tot 11:00
Het afgelopen jaar heeft het bibliotheeknetwerk hard gewerkt om de programmalijn digitaal burgerschap van Stichting Pica in te richten. In drie veldsessies worden de voorlopige resultaten en plannen van de programmalijn gepresenteerd. Het doel van de sessies is te toetsen wat bibliotheken nodig hebben om deze zaken te kunnen inzetten in hun dagelijkse werkpraktijk.
Inhoudsblok

In de sessie over strategie staan we stil bij het opzetten van een impactstrategie. Ook praten we graag met je door over de instrumenten die we ontwikkelen ter ondersteuning van het beleid van bibliotheken, zoals het lokaal plan en de handreiking digitaal burgerschap. We gaan ook in op het onderzoek dat naar digitaal burgerschap wordt gedaan.

Vooraf aanmelden voor de sessie is niet nodig: je kunt inloggen in de Teams-sessie door op de link hierboven te klikken. De sessies worden opgenomen en zijn later terug te kijken via de pagina van de programmalijn op Bnetwerk.

Over de programmalijn

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Tot eind maart 2022 wordt de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied. We zijn nu in de laatste fase van de inrichting gekomen, waarbij we de geleerde lessen gaan verwerken in ons voorstel aan Stichting Pica voor het subsidieprogramma dat vanaf medio 2022 moet gaan draaien. Een goed moment om breed input op te halen uit het veld.