Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Ontwikkeling Telt Festival!

Datum: 13 oktober 2022
Locatie : Postillon, Den Haag
Het Ontwikkeling Telt Festival! is voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Dit jaar bestaat het festival uit een combinatie van een online dag en een fysieke bijeenkomst. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal op beide festivaldagen. KB en SPN verzorgen 4 sessies over basisvaardigheden.
Inhoudsblok
Ontwikkeling Telt! Festival, logo
  • 22 september 2022: online bijeenkomst
  • 13 oktober 2022: Postillion Den Haag

Thema's

Op beide dagen staan deze 3 thema's centraal.

Iedereen doet mee

Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een doorlopende leerlijn waarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen, maar ook digitale en gezondheidsvaardigheden een plek krijgen? Hoe kunnen 'kwetsbare' groepen zich blijvend ontwikkelen en meer regie krijgen over hun eigen leerroute? Deel je praktijkvoorbeelden of relevant onderzoek dat hierbij aansluit.

Succesvol samenwerken

Om iedereen goed mee te kunnen laten doen, is het hard nodig dat alle betrokken partijen goed en succesvol samenwerken en elkaar weten te vinden. Hoe kunnen we integraal samenwerken, elkaar versterken en het individu echt centraal stellen? Welke onverwachte samenwerkingen kunnen succesvol zijn? Welke knelpunten kom jij tegen en wat is nodig om die op te lossen? We horen graag jouw goede voorbeelden.

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving

De enorme krapte op de arbeidsmarkt vormt dé uitdaging van deze tijd. Hoe stimuleren we mensen om zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Hoe versterken we leren op de werkvloer? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen meer regie te nemen op hun eigen ontwikkeling? Hoe maken we basisvaardigheden een integraal onderdeel van leven lang ontwikkelen, zodat een leven lang ontwikkelen ook voor alle praktisch geschoolden mogelijk wordt? We zien dat het belangrijk is dat ook werkgevers en onderwijsinstellingen een plek krijgen aan de tekentafel. Wie moet er nog meer aanschuiven? En ben jij een werkgever, waar het leren op de werkvloer, al helemaal zit ingebakken in de bedrijfscultuur? Deel dan jouw tips & tricks met andere werkgevers!

Sessies Bibliotheek en basisvaardigheden

Tijdens het festival verzorgen KB en SPN 4 sessies vanuit het programma Bibliotheek en basisvaardigheden.

Organisatie

Het ‘Ontwikkeling Telt Festival!’ is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.

Meer informatie en aanmelden

Website Ontwikkeling Telt! Festival

In je agenda zetten

Je kunt deze sessie in je Outlook-agenda zetten: klik op het ICS-icoontje in de grijze balk hierboven. Download het ICS-bestandje en sla het op. De sessie staat in je agenda.