Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Sessie Haal meer uit data

Datum: 13 februari 2022
In het project Haal meer uit data werkt de KB samen met bibliotheken en POI’s aan een aanpak om de eerste stappen te zetten richting datageïnformeerd werken. Daarbij is veel aandacht voor het beter inzetten van de bronnen en instrumenten die er al zijn, zoals de landelijke onderzoeksinstrumenten en het Datawarehouse.
Inhoudsblok

Van theorie naar praktijk

In Haal meer uit data is in 2021-2022 nog meer de stap van theorie naar praktijk gemaakt. We boden bibliotheken en externe sprekers een podium om hun ervaringen te delen, gingen met verschillende datavraagstukken aan de slag en hielden elkaar op de hoogte van lokale, provinciale en landelijke initiatieven rondom data. In 2023 gaan we op deze voet verder met de huidige deelnemersgroep, maar we verwelkomen ook graag nieuwe bibliotheken en POI’s die meer met data willen werken.

Meedoen?

Wil je aanschuiven? Meld je aan bij Laura Freling via bibliotheekonderzoek@kb.nl. Wees er wel snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt.