Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar: Eindrapport PLEK 3

Datum: 8 maart 2021
Tijd: 13:30 tot 15:30
Locatie: Online webinar
Op 8 maart 2021 organiseert de KB in samenwerking met Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek Venlo en Regioplan beleidsonderzoek in Amsterdam een webinar, waarin de ervaringen in en bevindingen van de pilot PLEK 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving centraal staan.
Inhoudsblok

Deze pilot startte eind 2019 in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie-agenda van het ministerie van OCW en positioneert de Bibliotheek als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school en de bibliotheek is PLEK 3. Eind 2020 werd de pilot afgerond.
 

De centrale vraagstelling van de pilot was: kan de Bibliotheek vanuit haar maatschappelijke opdracht die derde rijke leeromgeving zijn en zo ja op welke manier en wat is dan nodig om dit te realiseren? Wie zijn de spelers? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van PLEK 3?  

 

Plek 3 Eindrapport

Programma

In dit webinar ligt de focus op het delen van de gemaakte keuzes, ervaringen en bevindingen door de bibliotheken. Daarnaast presenteert Regioplan beleidsonderzoek de onderzoeksresultaten op basis van de 0-meting bij de start en de 1-meting aan het einde van de pilot. Norma Verheijen is moderator van dit webinar. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

 • PLEK 3 Bibliotheek Lek & IJssel - Professionele studie- en huiswerkbegeleiding in de bibliotheek
  Directeur Gert Staal van Bibliotheek Lek & IJssel en Jacqueline Koster van Fit4talent, presenteren hun ervaringen rond het bieden van professionele studie- en huiswerkbegeleiding in de bibliotheek IJsselstein voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.  

 • PLEK 3 Bibliotheek Venlo - Waar taal en talent samenkomen
  Projectleider en orthopedagoog Sanne Pijnenburg bij Bibliotheek Venlo deelt de ervaringen met Plek 3, een wekelijks naschools programma waar aan de hand van 4 thema's aan taal en talent gewerkt wordt. Het is de derde leeromgeving voor kinderen die een taalimpuls kunnen gebruiken en wat extra's kunnen gebruiken in hun algemene ontwikkeling.
   
 • Monitoring pilot PLEK 3 in de Bibliotheek
  Onderzoeker Onderwijs Jacob van der Wel bij Regioplan beleidsonderzoek presenteert de bevindingen op basis van de 0-meting bij de start en de 1-meting aan het einde van de pilot.

Tijdens iedere sessie is aandacht voor de samenwerking met de gemeente, het onderwijs de ouders en kinderen en de betekenis daarvan voor de dienstverlening van PLEK 3 in de bibliotheek. Het webinar wordt opgenomen en komt naderhand beschikbaar in het Digitaal Dossier PLEK 3 op B-netwerk (in ontwikkeling) en in de biebtobieb groep van de pilot.

De globale tijdsindeling[1] is als volgt:

13.30 uur                  
Opening door Norma Verheijen, programmamanager Koninklijke Bibliotheek

13.40 uur                  
PLEK 3 Bibliotheek Lek & IJssel - Professionele studie- en huiswerkbegeleiding in de bibliotheek door manager programma’s Annemarie Doesburg en projectleider Jacqueline Koster

14.15 uur                  
PLEK 3 Bibliotheek Venlo – Waar taal en talent samenkomen door projectleider en orthopedagoog Sanne Pijnenburg

14.50 uur                  
Monitoring pilot PLEK 3 in de Bibliotheek door onderzoeker onderwijs Jacob van der Wel van Regioplan beleidsonderzoek     

15.20 uur                  
Afsluiting

Doelgroep

Het webinar is bedoeld voor medewerkers van bibliotheken, onderwijsinstellingen en gemeenten en voor onderwijsadviseurs die samen werk maken van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren die net wat extra’s nodig hebben op het gebied van taal en talent. Samen met ouders, school en bibliotheek die derde leeromgeving bieden die daarvoor nodig is. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Registratie

Je kunt je registreren voor deelname aan dit gratis webinar via deze link: registratie webinar 8 maart 2021 13.30 uur.

 

[1] Onder voorbehoud van wijzigingen.