Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar Leesbevordering in het mbo

Datum: 29 november 2022
Locatie : Online
Stichting Lezen liet in 2021-2022 de leesbevordering in het mbo onderzoeken. Het rapport Leesbevordering in het mbo (2022) geeft een representatief beeld van de stand van zaken rondom leesbevordering in het mbo. In het webinar hoor je meer over het onderzoek en welke winst er te behalen valt.
Inhoudsblok
Stichting Lezen, logo

Rond dit rapport organiseert Stichting Lezen een webinar over leesbevordering in het mbo. Zij presenteert dan het onderzoek, inclusief goede voorbeelden.

Meer informatie volgt binnenkort op de website van Stichting Lezen.

Inhoud onderzoek

De volgende onderwerpen komen in het rapport aan bod:

  • Het schoolbeleid ten aanzien van leesbevordering
  • Leesbevordering tijdens de lessen
  • Ervaren barrières bij het bevorderen van lezen bij studenten
  • Activiteiten gericht op leesbevordering
  • De boekencollectie op school
  • Het enthousiasmeren van studenten
  • Leesbevordering bij de opleidingen OA en PM
  • De invloed van corona

Downloaden