Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar Stichting Lezen

Datum: 9 december 2022
Tijd: 09:00 tot 10:00
In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen in 2022 enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. Het tweede webinar van dit jaar organiseren zij naar aanleiding van de grote leesbevorderingsimpuls van 12,9 miljoen euro uit het Masterplan basisvaardigheden. Dit geld is bestemd voor de uitbreiding van locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo.
Inhoudsblok

Maar hoe pak je dit nu goed aan? Hoe profileer je je als bibliotheek en hoe ga je in gesprek met nieuwe locaties voor de Bibliotheek op school (po) en BoekStart in de kinderopvang? Wat is de beste rolverdeling tussen bibliotheek, kinderopvang/onderwijs en gemeente en hoe bereik je deze organisaties? Wat betekent dit alles voor de interne organisatie van de bibliotheek? Oftewel: hoe zorg je ervoor dat je niet alleen meer locaties opent, maar dat over de hele linie ook de kwaliteit en continuïteit worden gewaarborgd?

In het webinar zullen deze en andere vragen aan de orde komen. Mark Deckers gaat in gesprek met Maarten Keppel (projectcoördinator primair onderwijs) en Geny Nijboer (manager team onderwijs en maatschappelijke participatie) van Stadkamer Zwolle. Zij hebben recentelijk heldere afspraken gemaakt met lokale leesbevorderingspartners.

Datum en tijd

Het webinar vindt plaats op vrijdag 9 december 2022 van 9.00 tot 10.00 uur. Het is bedoeld voor bibliotheekdirecties en bibliotheekmanagers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Registreren

Aanmelden voor het webinar kan via de registratiepagina van Zoom. Na registratie ontvang je een bevestiging van je inschrijving en uitleg over hoe je het webinar kunt volgen. Deelname is kosteloos; het wordt je aangeboden door Stichting Lezen.

Afbeelding
Binnenkant van een bibliotheek.