Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar Vernieuwing Bibliotheekmonitor

Datum: 28 maart 2024
Tijd: 14:30 tot 16:00
Iedere bibliotheek krijgt jaarlijks met de Bibliotheekmonitor te maken: het onderzoeksinstrument waarmee de Gegevenslevering Wsob wordt uitgevoerd. Van het invullen van de vragenlijsten tot het downloaden van de lokale infographics met resultaten voor jouw bibliotheek: je vindt het in de Bibliotheekmonitor. Onlangs is de Bibliotheekmonitor vernieuwd en geïntegreerd met twee andere onderzoeksinstrumenten: de Impactmonitor en Outputregistratietool. Wat betekent dat precies voor bibliotheken? En waarom is deze verandering in gang gezet? Ontdek het tijdens dit webinar.
Inhoudsblok

De vernieuwde Bibliotheekmonitor is dé centrale plek waar het aanbod, de opbrengsten en impact van bibliotheken met vragenlijsten en registratieformulieren in kaart worden gebracht. Hierbij maken we onderscheid tussen jaarlijkse en continue metingen. Met jaarlijkse metingen wordt eens per kalender- of schooljaar de stand van zaken rondom organisatie en dienstverlening in kaart gebracht, zoals met de Gegevenslevering Wsob en de meting naar de dienstverlening voor volwassenen (voorheen de oude Bibliotheekmonitor). De continue metingen zijn ingericht rondom programmering, opbrengsten en impact (voorheen de Outputregistratietool en de Impactmonitor). 

In oktober vorig jaar werden de nieuwe impactmetingen beschikbaar gesteld via de vernieuwde Bibliotheekmonitor. Eind januari zijn daar de jaarlijkse metingen aan toegevoegd en in maart volgen de IDO-registraties. Op 28 maart namen Mirjam Klaren, Anne-Katelijne Rotteveel en Annemiek van de Burgt (KB) je mee in deze ontwikkelingen. Wil je meer weten over de vernieuwde Bibliotheekmonitor, kijk de webinar dan terug!

Webinar terugkijken

Je kunt het webinar hier terugkijken. Download hier de PowerPoint aangevuld met de antwoorden op een aantal gestelde vragen.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl