Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar Vraaggericht werken met anderstaligen

Datum: 8 november 2021
Tijd: 14:00 tot 16:00
Locatie: Online
Dit webinar is voor bibliotheken die de leervraag van anderstaligen centraal (willen) stellen. Je hoort meer over de conclusies uit onderzoek op dit terrein en je ziet concrete voorbeelden van vraaggericht werken. Met uitleg van leerdomeinkaarten, die je op specifieke onderwerpen kunt inzetten in jouw bibliotheek.
Inhoudsblok

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen dan de regie over de inburgering van nieuwkomers. Bibliotheken kunnen hierin een belangrijke rol spelen.Bibliotheken hebben een mooi aanbod voor anderstaligen, maar zouden meer mensen kunnen bereiken dan ze nu doen.

Anderstalige aan het werk, animatietekening

Dat blijkt uit onderzoek Basisvaardigheden en anderstaligen in bibliotheken en taalcoachorganisaties dat het ITTA recentelijk in opdracht van de KB en Het Begint met Taal uitvoerde. Bekijk de video over het onderzoek.

Door meer vraaggericht te werken, bereik je een grotere en diversere groep anderstaligen. Niet het aanbod staat centraal, maar de leervraag.

Om bibliotheken hierbij te helpen zijn 8 leerdomeinkaarten ontwikkeld, zie dit voorbeeld, leerdomeinkaart Taal voor werk en opleiding. Deze specifieke leerdomeinkaart helpt het aanbod in kaart te brengen voor een anderstalige die de taal wil leren om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Verder zijn er leerdomeinkaarten over onder meer opvoeding, digitale vaardigheden en inburgering & naturalisatie.

Ben je benieuwd naar deze leerdomeinkaarten? Meld je aan voor het webinar Vraaggericht werken met anderstaligen.  De werkgroep Inburgering & Integratie organiseert het. Tijdens dit webinar hoor je meer over de conclusies van het onderzoek. Ook komen bibliotheken aan het woord die al stappen hebben gezet in het vraaggericht werken en/of al met de leerdomeinkaarten aan de slag zijn. Het belooft een dynamische, open bijeenkomst te worden waarin we het hebben over wat nodig is om echt vraaggericht te kunnen werken.

Aanmelden

Het webinar is gratis voor bibliotheekmedewerkers.
Meld je aan door een e-mail te sturen aan Seher Hazinedar.

Vervolg

Dit webinar is een eerste introductie in het vraaggericht werken met anderstaligen. In 2022 komt er een vervolg. Geïnteresseerde bibliotheken kunnen meedoen aan een verdiepende training Leren werken met de domeinkaarten, en komen in aanmerking voor een pilot van de KB over vraaggericht werken met anderstaligen.