Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Film en bladmuziek

Het derde cluster van de uitvoeringsagenda bij het Gezamenlijk Collectieplan gaat over film en bladmuziek. Het doel van dit cluster is om tot een visie en een plan van aanpak te komen voor deze collectieonderdelen.
Inhoudsblok

Bladmuziek

Op 11 april 2019 is de visie voor bladmuziek vastgesteld door de KB en het plan van aanpak zal in 2019-2020 worden uitgevoerd. De visie luidt:

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het openbare-bibliotheeknetwerk om ervoor te zorgen dat de doelgroep toegang heeft tot bladmuziek.

In het visiestuk wordt deze visie uitgewerkt aan de hand van de volgende vier uitgangspunten:

 • Bladmuziek in relatie tot de kernfuncties
 • Aanbieden van bladmuziek op basis van de vraag en beschikbare alternatieven
 • De doelgroep van de openbare bibliotheek
 • Zichtbaarheid, vindbaarheid en beschikbaarheid van bladmuziek.
Mevrouw op bank met gitaar

Download de visie op bladmuziek en de openbare bibliotheek.

Plan van aanpak 2019-2020

Uit een analyse blijkt dat de vraag naar bladmuziek onder de doelgroep van de openbare bibliotheek klein is, maar wel aanwezig. Buiten het openbare-bibliotheeknetwerk zijn weinig (digitale) alternatieven voor bladmuziek beschikbaar. Ook is geconstateerd dat er op landelijk niveau geen actuele afspraken zijn met betrekking tot de organisatie, het aanbod en het bewaarbeleid van bladmuziek. Tot slot zijn er enkele gebreken in de landelijke zicht-, vind- en beschikbaarheid van bladmuziek gesignaleerd.

Op basis hiervan is afgesproken om in 2019-2020 de volgende acties uit te voeren:

 • Aansluiting partijen met bladmuziekcollecties binnen het netwerk van openbare-bibliotheekvoorzieningen bij het werkverband van grote collectiebibliotheken.
 • Verkennen van mogelijkheden voor optimalisatie van het fysieke aanbod door gecentraliseerde aanschaf
 • Opstellen en monitoren van bewaarbeleid bladmuziek openbare bibliotheken in relatie tot collecties in het netwerk
 • In kaart brengen van de klantreis van de bladmuziekgebruiker
 • Indienen van een voorstel bij de KB met betrekking tot de zicht- en vindbaarheid van bladmuziek in de NBC+
 • Onderzoeken hoe de metadata van bladmuziek (met name de bezettingscodes) verbeterd kunnen worden in het GGC of een andere databank in relatie tot de NBC+ en de plannen van de Stichting Omroep Muziek (SOM) en de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) voor de ontwikkeling van een (blad)muziekplatform.
 • Indienen van subsidieaanvraag bij Stichting Pica voor digitalisering van eerste pagina‚Äôs bladmuziekbanden (notenvoorbeeld) t.b.v. inschatting moeilijkheidsgraad
 • Medewerking verlenen aan de plannen van SOM en CDR voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor de ontsluiting van publiek gefinancierde (blad)muziekcollecties in Nederland
 • Partijen binnen het openbaar bibliotheeknetwerk stellen hun bladmuziekcollectie landelijk beschikbaar met behulp van de nieuwe IBL-voorziening (IBL-V). Vergoeding hiervan vindt plaats via een clearinghouse-constructie onder beheer van SPN.
 • Deze acties zullen worden uitgevoerd door bibliotheken met (grote) bladmuziekcollecties en door de KB als het gaat om de ontsluiting hiervan.

Download het plan van aanpak bladmuziek en de openbare bibliotheek.

Film

Informatie volgt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Elma Lammers, beleidsadviseur Bibliotheekstelsel (Gezamenlijk Collectieplan & Wsob-gegevenslevering).