Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Aanmelding Outputregistratietool: nieuwe IDO-locatie

Fijn dat je gebruik wilt maken van de Outputregistratietool! Om een nieuwe locatie van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) aan de tool toe te voegen, hebben we een aantal basisgegevens van het IDO nodig. Vul deze gegevens in het onderstaande formulier in en klik op de knop Verzenden om de aanmelding te voltooien. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Zodra de nieuwe locatie aan je account is toegevoegd, ontvang je binnen 10 werkdagen per e-mail bericht van DESAN, het onderzoeksbureau achter de Outputregistratietool. Duurt dit langer? Neem contact met ons op via bibliotheekonderzoek@kb.nl.

Zie voor het verwerken van uw persoonsgegevens onze Privacyverklaring.

Bij het IDO gaat het om fysieke dienstverlening, maar we kunnen ons voorstellen dat jouw bibliotheek in tijden van corona ook andere vormen van dienstverlening heeft aangeboden. Vindt de dienstverlening van het IDO alleen fysiek plaats, of ook op andere manieren, zoals online of telefonisch? Meerdere antwoorden mogelijk.

Vormen van ondersteuning
Is het IDO op deze locatie iedere week op dezelfde dagen en tijden geopend?
Op welke dagen en tijden is het IDO op deze locatie (meestal) geopend?
Vul per dag in hoe laat het IDO opent en sluit, bijvoorbeeld 10:30 tot 16:00. Als het IDO op een bepaalde dag gesloten is, kun je de velden leeg laten.
Begintijd Eindtijd
Begintijd Eindtijd
Begintijd Eindtijd
Begintijd Eindtijd
Begintijd Eindtijd
Begintijd Eindtijd
Begintijd Eindtijd
Wie bemannen het IDO op deze locatie? Meerdere antwoorden mogelijk

Wie is de contactpersoon voor alle IDO’s van jouw basisbibliotheek?

Wie is de contactpersoon voor het IDO op deze locatie?