Gezinsaanpak

Gezinsaanpak: Monitoring & Onderzoek

Ook bij de gezinsaanpak zijn monitoring en evaluatie van belang. Je wilt immers bepalen of de gestelde doelen en resultaten van een gekozen aanpak worden behaald. Kijk hierbij niet alleen naar kwantitatieve resultaten, want die geven vaak beperkt inzicht in wat is bereikt. Ga ook in gesprek met bijvoorbeeld collega's, medewerkers van partners en ouders. Kwalitatieve gegevens kleuren het kwantitatieve beeld verder in.
Inhoudsblokken

Zet de monitoring al aan het begin van de aanpak op. Ook hierbij is het belangrijk om uit te gaan van wat er al is: veel zaken die relevant zijn voor de gezinsaanpak, worden al gemeten en bijgehouden. Denk aan monitoring binnen de VVE of programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school. Denk ook aan gegevens van het Taalhuis en aan die van andere stakeholders binnen het taalnetwerk.
Zijn deze gegevens samengebracht, dan is duidelijk of zij voldoende beeld geven van de resultaten. Zo nodig kunnen bestaande instrumenten worden uitgebreid, bijvoorbeeld door extra vragen toe te voegen. Of er kan een aanvullend monitoringsinstrument worden ontwikkeld.

Het is overigens niet nodig om de effecten van veel activiteiten op elke plek opnieuw te onderzoeken. Wanneer de bibliotheek programma’s gebruikt die wetenschappelijk zijn onderzocht én deze goed inzet, kan zij het intensieve en dure onderzoek overlaten aan expertise- en brancheorganisaties. Denk aan Stichting Lezen, de KB, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Lezen en Schrijven.

Bij de monitoring van de gezinsaanpak wordt weer duidelijk hoe belangrijk het is om in het lokale netwerk een goede samenwerking op te bouwen. Meer informatie over werken aan een sterk netwerk vind je bij de bouwsteen Netwerk & Beleid.

Instrumenten en bronnen