Basisvaardigheden volwassenen

Gratis leermiddelen voor bibliotheken - ingekocht door KB

Tot en met 2024 kunnen bibliotheken gebruikmaken van een uitgekiend pakket educatieve programma's voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en/of andere andere basisvaardigheden. Er is rekening gehouden met allerlei (kwetsbare) groepen, niveaus, vaardigheden en toepassingsmogelijkheden. Het pakket biedt je ook de kans om eventueel zelfgemaakt aanbod te vervangen, een doorlopende lijn te maken en mogelijke 'gaten' in je aanbod op te vullen.
Inhoudsblokken

De bibliotheek heeft zich steeds meer gepositioneerd als non-formeel educatief centrum in het hart van de lokale samenleving. Zij biedt allerlei diensten voor kwetsbare groepen op het gebied van non-formeel en informeel leren. Dit past mooi in de doorontwikkeling van de klassieke uitleenbibliotheek naar de brede, maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Deze wordt ook beschreven in het Bibliotheekconvenant dat is gesloten tussen de 3 overheidslagen (OCW, VNG, IPO) en het bibliotheekstelsel. Hierin staan 3 maatschappelijke opgaven centraal. De bibliotheek als spil in het netwerk van non-formeel en informeel leren wordt ook verder uitgelicht in de Netwerkagenda.

Doelgroepen

2021 staat daarbij in het teken van het ontsluiten van een divers en vraaggericht aanbod voor diverse doelgroepen, waarbij mensen geen lid hoeven te zijn van de bibliotheek:

  • Basisvaardigheden - vooral mensen die onvoldoende basisvaardigheden hebben op diverse gebieden
  • Basisvaardigheden-plus - daarnaast mensen die zich willen blijven ontwikkelen rond duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen die niet tot deze doelgroepen behoren, heeft de KB cursussen ingekocht en beschikbaar gemaakt voor bibliotheekleden via de online Bibliotheek

Divers aanbod

De Inkoopcommissie heeft voor 4 jaar content ingekocht in het brede domein van basisvaardigheden op de thema's Taal, Digitaal, Werk & Inkomen, Inburgering en Gezondheid. Sommige hiervan zijn ook in andere domeinen toe te passen, zie het overzicht hieronder. Uiteraard omvat dit pakket veel programma’s die al jullie al kennen en gebruiken, maar ook minder bekende. Hiermee kunnen bibliotheken de gebruikers een diverser en op maat gemaakt aanbod bieden. Het gaat om aanbod van 8 partners dat we hieronder toe­lichten.

Zie ook het Trefpunt leermiddelen. Hier vind je programma's die je kunt aanbieden in de bibliotheek rond de genoemde thema's, zowel landelijk ingekocht materiaal als educatieve content van andere aanbieders.

Licentie en toegang

De educatieve programma's zijn afkomstig van een aantal partners. Zij werken met verschillende systemen om de programma's aan cursisten aan te bieden. In de toekomst willen we de toegang eenvoudiger maken. Tot die tijd is de toegang per partner apart omschreven.

Presentaties Leer mij ze kennen

In april 2021 kon je tijdens 'Leer mij ze kennen, maand van de educatieve programma's' kennismaken met de aanbieders en hun (ingekochte) programma's. Deze 5 presentaties zijn terug te zien via Bibliotheek Campus:

Ook de promotiefilmpjes van taalambassadeurs Coby en Dicky over leren computeren in de bibliotheek zijn beschikbaar:

  1. 'Ik ben zo blij dat ik dit kan' 
  2. 'Ik kan het nu lekker zelf'
  3. 'Stap ook over de drempel'
Afbeelding
Vrouw en man bekijken tablet