Gezinsaanpak: bouwstenen

De gezinsaanpak is complex. In de eigen bibliotheekorganisatie zijn mensen uit meerdere teams en lagen betrokken. Bovendien werk je als bibliotheek nooit alleen aan de gezinsaanpak, maar altijd samen met partners uit verschillende domeinen, waaronder de gemeente. En natuurlijk met gezinnen zelf. Om dit alles in goede banen te leiden, kun je gebruikmaken van allerlei instrumenten. Deze instrumenten zijn verzameld in 6 bouwstenen.
Inhoudsblok

De 6 bouwstenen waaruit de Gezinsaanpak is opgebouwd:

  • Netwerk & Beleid: beleidsvorming in de bibliotheek, samenwerking met lokale partners en de eigen positie in het netwerk  
  • Financiering: financiering van de gezinsaanpak en bijbehorende strategische keuzes
  • Expertise: expertiseontwikkeling van professionals en inhoudelijke informatie over de gezinsaanpak 
  • Activiteiten: databases met activiteiten, voorbeelden, houvast om te bepalen wat een kansrijke activiteit is
  • Monitoring & Onderzoek: monitoring en (wetenschappelijke) onderzoeken van activiteiten en programma's
  • Communicatie: communicatie met partners en gezinnen