Gezinsaanpak

Gezinsaanpak: Expertise

De bibliotheek heeft veel expertise in huis als het gaat om de gezinsaanpak. Denk aan kennis over het belang van voorlezen op jonge leeftijd, over het omgaan met meertaligheid binnen het gezin en hoe je volwassenen benadert en ondersteunt op het gebied van basisvaardigheden.
Inhoudsblokken

Wanneer de bibliotheek aan de slag gaat met de gezinsaanpak, blijkt vaak dat er op een aantal punten toch behoefte is aan meer kennis en ervaring. Het gaat hierbij meestal om beter willen leren samenwerken, zowel binnen de eigen organisatie als in het lokale speelveld. De gezinsaanpak raakt veel verschillende afdelingen van de bibliotheek. Daardoor bestaat vaak de behoefte dat meer medewerkers basiskennis verwerven over het hoe en waarom van de gezinsaanpak.

Veel POI's hebben aanbod dat helpt de expertise van bibliotheekmedewerkers te versterken. Soms gaat dit om eenmalige kennissessies, maar er worden ook intensieve trajecten georganiseerd. Wil je weten wat in jouw regio wordt aangeboden, neem dan contact op met jouw POI.

In deze context is het van belang goed na te denken over welke rol de bibliotheek wil en kan spelen: sommige lokale partners hebben veel relevante kennis die de bibliotheek niet heeft en vice versa. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van elkaars expertise: door samenwerking kun je de krachten bundelen. Dat betekent dus ook dat de bibliotheek niet alles zelf hoeft te kunnen en weten.

Instrumenten

Op de site van de Bibliotheek Campus vind je een uitgebreid aanbod te vinden aan opleidingen voor bibliotheekmedewerkers. Dit omvat zowel landelijk aangeboden opleidingen en cursussen als aanbod van POI's. Er staan opleidingen tussen die direct of indirect relevant zijn voor de gezinsaanpak, zoals trainingen rond BoekStart en op het gebied van basisvaardigheden.

Voor Frontoffice-medewerkers bestaat het leertraject De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek (zoek op 'Publieksservice'). Deze opleiding zorgt dat medewerkers van de publieksservice op de hoogte zijn van het aanbod voor kinderen, volwassenen én de gezinsaanpak.

De Biebtobieb-groep Gezinsaanpak is een goede plek om ervaring en kennis te delen met anderen die werken aan de gezinsaanpak.

Expertmeeting Taalinterventies binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid, januari 2020