Gezinsaanpak: exploitatie

Voor de financiering en exploitatie van de gezinsaanpak in de bibliotheek vind je op deze pagina meer informatie.
Inhoudsblokken

Klik voor een overzicht van subsidiemogelijkheden op het gebied van gezinsaanpak.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Van 18 december 2020 tot en met 28 februari 2021 kun je een subsidie 'Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders' aanvragen. Hiermee kan jouw bibliotheek de activiteiten rond de gezinsaanpak met een focus op laagtaalvaardige ouders, versterken en borgen. Je kunt je laten inspireren door 8 succesvolle en kansrijke aanpakken van bibliotheken, met voorbeelden uit de praktijk en stappenplannen.

Er is voor elke bibliotheekorganisatie 4.200 euro beschikbaar. Dit bedrag kun je vooral gebruiken voor bestaande projecten en activiteiten die een extra impuls kunnen gebruiken. Het gaat om aanbod dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Aanvraag

Het aanvragen zelf is laagdrempelig: je hoeft alleen kort te omschrijven wat het huidige aanbod is en aan te vinken aan de hand van welke aanpak je dit aanbod wilt opschalen. Zie de voorbeeld-aanpakken hieronder.

Downloads subsidieregeling

De aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2021 zijn ontvangen bij het Subsidieloket van de KB.

Toekenning

De subsidie is voor elke bibliotheekorganisatie beschikbaar. De toekenning vindt gefaseerd plaats. Telkens honoreren we de bibliotheken die in de voorgaande weken hun aanvraag hebben ingediend en die aan de voorwaarden voldoen. Dus: snel aanvragen betekent dat je snel aan de slag kunt.
Vanaf medio januari volgen de eerste gunningen.

Voorbeeld-aanpakken

De 8 beschreven aanpakken zijn elk voorzien van een korte omschrijving met minimale voorwaarden voor succes, een concreet stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk. Kortom, veel informatie die jou op ideeën kan brengen en bij de aanvraag kan ondersteunen.

Deze aanpakken vormen een leidraad ter versterking van bestaande dienstverlening. Vertaal de werkwijze naar jouw lokale situatie. Het subsidiebedrag zal niet altijd toereikend zijn om de aanpak uit te voeren. Dit is afhankelijk van bestaande samenwerkingen, beschikbare formatie en materialen. De subsidie is altijd minimaal een impuls om een aanpak in gang te zetten of verder te brengen. In alle gevallen is het goed om de financiële borging alvast mee te nemen in de plannen.

Downloads aanpakken

Criteria kansrijke activiteiten gezinsaanpak

De publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid (van SPN, Stichting Lezen en de KB) biedt een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken. Dit document is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Of je al bezig bent of gaat starten, in alle gevallen vind je in dit document aanbevelingen om je aanpak aan te scherpen.