Gezinsaanpak: voorbeelden van collega's

Veel bibliotheken werken enthousiast aan de gezinsaanpak; vaak met goed ontwikkelde programma's als BoekStart en de VoorleesExpress. Soms hebben zij nieuwe interventies ontwikkeld of bestaande aangepast. Hieronder vind je voorbeelden van collega-bibliotheken én interviews met collega's die je kunnen inspireren om de gezinsaanpak in jouw eigen bibliotheek verder vorm te geven.
Inhoudsblok
Gezin aan tafel met tablet en laptop

Voorbeelden van collega's

  • Webinar Effectiviteit van ouder-kindprogramma's, Rijnbrink 20 oktober 2020. Prof. dr. Roel van Steensel vertelde over wetenschappelijk onderzoek naar deze programma’s, gericht op de stimulering van taal en geletterdheid.
  • De kracht van de gezinsaanpak: doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid, praktijkvoorbeelden van 4 bibliotheken. Probiblio, 2019.
  • Ouderbetrokkenheid is een zaak van de bibliotheek: niet als opdrachtnemer maar als gelijkwaardige partner naast het onderwijs. Zij kan een veilige plek bieden voor ouders. Lees hoe Huis voor Taal Lelystad een aanvang maakte, in de presentatie en inzichtkaarten.
  • A West Side Story (pagina 4 en 5) wil laagtaalvaardige moeders een positieve ervaring bieden met de inzet van taal bij activiteiten voor hun kinderen. Bibliotheek ’s-Hertogenbosch peilde met partners de behoefte aan een babygroep voor laagtaalvaardige moeders. Cubiss, 2016.
  • Waalwijk Taalrijk is gericht op grotere functionele geletterdheid bij ouders én bij kinderen van 0 tot 18. Partners zijn onder meer GGD, welzijnswerk, kinderopvang, scholen, bibliotheek, Taalhuis Waalwijk en gemeente. Alle organisaties ontwikkelen samenhangende activiteiten. Lees ook het interview.
  • Bibliotheek Dalfsen en de school in Nieuwleusen bieden het programma Voor jou en je kind. In de bijeenkomsten gaan ouders aan de slag met thema's met werkboekjes. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.
  • Het Doe Mee Café (pagina 3 en 4) van Bibliotheek Capelle aan den IJssel helpt anderstalige ouders van jonge kinderen om tijdens en na de inburgering verder te gaan met de Nederlandse taal. Hiermee geven zij ook hun gezin een zetje. Probiblio, 2019.
  • Bibliotheek Haarlemmermeer (pagina 9 en 10) organiseert lessen Nederlands leren (pagina 7) voor anderstalige ouders op een dBos-school om de communicatie met de leerkracht over hun kind te verbeteren. De resultaten worden gemeten met de Taalmeter. Uit de evaluatie blijkt het zelfvertrouwen toegenomen en de relatie met de school verbeterd.
  • Bibliotheek Kennemerwaard organiseerde met 2 brede scholen en Welzijnsbevordering Lezen in de Keuken. Gezond koken voor jezelf en je kind spreekt veel ouders aan. Op school werd aandacht besteed aan de Schijf van Vijf en traktaties.

Interviews met collega's

Zie alle interviews rond gezinsaanpak.