Logo
Afbeelding
Vrouwen in klaslokaal

Het Ei van Columbus

Aanpak voor taal voor ouder en kind samen. Kinderen krijgen een stevige basis voor taal. Ouders verbeteren hun eigen taalvaardigheid, leren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren op school en raken meer betrokken bij school.
Inhoudsblokken

Wat is het?

Wat: programma voor Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP)
Thema: Gezin
Voor wie: ouders van kinderen in de voorschool en groep 1 en 2
Link: Het Ei van Columbus en train-de-trainer Het Ei van Columbus 
Vorm: fysieke activiteiten voor ouders  

Vrouwen in klaslokaal

Scholen die werken met Logo3000 koppelen het taalonderwijs van de VVE/basisschool aan een oudercursus. Kinderen en ouders krijgen dezelfde woordenschat aangeboden. Ouders leren bovendien hoe zij met hun kinderen die woorden kunnen oefenen en hun taal verder vergroten. Het mes snijdt zo aan twee kanten: zowel ouder als kind ontwikkelt taalvaardigheid.

De oudercursus bestaat uit vier vaste onderdelen:

  • Woorden - woordenschat oefenen
  • Met je kind - educatieve activiteiten thuis 
  • Gesprekken - rapportgesprekken, ouderavonden, themabijeenkomsten voor ouders, en dergelijke
  • Eigen werk - verwerkingsoefeningen voor ouders

Dit programma is van ITTA.