Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Met dit project legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders.
Inhoudsblokken

Verdiepingstraject

Zie de tab Consulenten voor het uitgewerkte programma met trainingen en een werktraject om de opbrengsten van de kwaliteitsimpuls te borgen.

Voorbeeld-aanpakken

De 8 beschreven aanpakken zijn elk voorzien van een korte omschrijving met minimale voorwaarden voor succes, een concreet stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk. Deze aanpakken vormen een leidraad ter versterking van bestaande dienstverlening. Vertaal de werkwijze naar jouw lokale situatie. Het subsidiebedrag zal niet altijd toereikend zijn om de aanpak uit te voeren. Dit is afhankelijk van bestaande samenwerkingen, beschikbare formatie en materialen. De subsidie is altijd minimaal een impuls om een aanpak in gang te zetten of verder te brengen.

Startbijeenkomst terugkijken

Naar de online startbijeenkomst van dit project op 25 maart keken 142 mensen. We blikken terug op een mooie bijeenkomst. Zo leverden de interviews met Danny Pennings (Nijkerk), Irena Dumaniç (Lek en IJssel) en Jolanda Robben (Biblionet Groningen) veel respons op.

Sessie gemist? Bekijk de opname van de startbijeenkomst.

Niet alle vragen konden worden beantwoord tijdens de sessie. De vragen met antwoorden worden gedeeld op Biebtobieb, groep Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders.
Verder zijn in deze groep de presentaties te bekijken.

Criteria kansrijke activiteiten gezinsaanpak

De publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid (van SPN, Stichting Lezen en de KB) biedt een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken. Dit document is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Of je al bezig bent of gaat starten, in alle gevallen vind je in dit document aanbevelingen om je aanpak aan te scherpen.