Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Met dit project legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders.
Inhoudsblokken

Resultaten

Een uitgewerkt programma met trainingen en een werktraject heeft plaatsgevonden om de opbrengsten van de kwaliteitsimpuls te borgen. Ter afsluiting was er een congres. Klik voor de terugblik op het congres Oud(er) gedaan, jong geleerd. Ook verscheen de rapportage van het onderzoek naar de opbrengsten van het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders.

Voorbeeld-aanpakken

De 8 beschreven aanpakken zijn elk voorzien van een korte omschrijving met minimale voorwaarden voor succes, een concreet stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk. Deze aanpakken vormen een leidraad ter versterking van bestaande dienstverlening. Vertaal de werkwijze naar jouw lokale situatie. Het subsidiebedrag zal niet altijd toereikend zijn om de aanpak uit te voeren. Dit is afhankelijk van bestaande samenwerkingen, beschikbare formatie en materialen. De subsidie is altijd minimaal een impuls om een aanpak in gang te zetten of verder te brengen.

Startbijeenkomst terugkijken

Naar de online startbijeenkomst van dit project op 25 maart keken 142 mensen. We blikken terug op een mooie bijeenkomst. Zo leverden de interviews met Danny Pennings (Nijkerk), Irena Dumaniç (Lek en IJssel) en Jolanda Robben (Biblionet Groningen) veel respons op.

Sessie gemist? Bekijk de opname van de startbijeenkomst.

Niet alle vragen konden worden beantwoord tijdens de sessie. De vragen met antwoorden worden gedeeld op Biebtobieb, groep Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders.
Verder zijn in deze groep de presentaties te bekijken.

Zie ook de publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid op de bouwsteen-pagina Activiteiten.