Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Met dit project legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders.
Inhoudsblokken

Subsidieregeling

De subsidietermijn 'Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders' is verlengd tot 1 juli 2021. Hiermee kan jouw bibliotheek de activiteiten rond de gezinsaanpak met een focus op laagtaalvaardige ouders, versterken en borgen. Je kunt je laten inspireren door 8 succesvolle en kansrijke aanpakken van bibliotheken, met voorbeelden uit de praktijk en stappenplannen.

Er is voor elke bibliotheekorganisatie 4.200 euro beschikbaar. Dit bedrag kun je vooral gebruiken voor bestaande projecten en activiteiten die een extra impuls kunnen gebruiken.

Aanvraag

Het aanvragen zelf is laagdrempelig: je hoeft alleen kort te omschrijven wat het huidige aanbod is en aan te vinken aan de hand van welke aanpak je dit aanbod wilt opschalen. Zie de voorbeeld-aanpakken hieronder.

  • De verlenging is gepubliceerd in de Staatscourant.
  • Klik voor het aanvraagformulier. Je kunt inschrijven tot 1 juli 2021. De projecten mogen doorlopen tot 1 juli 2022.

Toekenning

De subsidie is voor elke bibliotheekorganisatie beschikbaar. De toekenning vindt gefaseerd plaats. Telkens honoreren we de bibliotheken die in de voorgaande weken hun aanvraag hebben ingediend en die aan de voorwaarden voldoen. Dus: snel aanvragen betekent dat je snel aan de slag kunt.

Kennisdeling

In de zomer wordt meer bekend over de kennisdelingsbijeenkomsten die na de zomer plaatsvinden.

Voorbeeld-aanpakken

De 8 beschreven aanpakken zijn elk voorzien van een korte omschrijving met minimale voorwaarden voor succes, een concreet stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk. Kortom, veel informatie die jou op ideeën kan brengen en bij de aanvraag kan ondersteunen.

Deze aanpakken vormen een leidraad ter versterking van bestaande dienstverlening. Vertaal de werkwijze naar jouw lokale situatie. Het subsidiebedrag zal niet altijd toereikend zijn om de aanpak uit te voeren. Dit is afhankelijk van bestaande samenwerkingen, beschikbare formatie en materialen. De subsidie is altijd minimaal een impuls om een aanpak in gang te zetten of verder te brengen. In alle gevallen is het goed om de financiële borging alvast mee te nemen in de plannen.
 

Startbijeenkomst terugkijken

Naar de online startbijeenkomst van dit project op 25 maart keken 142 mensen. We blikken terug op een mooie bijeenkomst. Zo leverden de interviews met Danny Pennings (Nijkerk), Irena Dumaniç (Lek en IJssel) en Jolanda Robben (Biblionet Groningen) veel respons op.

Sessie gemist? Bekijk de opname van de startbijeenkomst.

Niet alle vragen konden worden beantwoord tijdens de sessie. De vragen met antwoorden worden gedeeld op Biebtobieb, groep Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders.
Verder zijn in deze groep de presentaties te bekijken.

Criteria kansrijke activiteiten gezinsaanpak

De publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid (van SPN, Stichting Lezen en de KB) biedt een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken. Dit document is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Of je al bezig bent of gaat starten, in alle gevallen vind je in dit document aanbevelingen om je aanpak aan te scherpen.