Gezinsaanpak

Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Met dit project legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders.
Inhoudsblokken

Agenda

Soort weergave

Resultaten

Het project werd afgesloten in juni 2022 met het congres Oud(er) gedaan, jong geleerd. Een uitgewerkt programma met trainingen en een werktraject heeft plaatsgevonden om de opbrengsten van de kwaliteitsimpuls te borgen. De resultaten hiervan kwamen tijdens het congres uitgebreid aan de orde. Ook verscheen de rapportage van het onderzoek naar de opbrengsten van het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders.

Voorbeeld-aanpakken

De 8 beschreven aanpakken zijn elk voorzien van een korte omschrijving met minimale voorwaarden voor succes, een concreet stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk. Deze aanpakken vormen een leidraad ter versterking van bestaande dienstverlening. Vertaal de werkwijze naar jouw lokale situatie. Het subsidiebedrag zal niet altijd toereikend zijn om de aanpak uit te voeren. Dit is afhankelijk van bestaande samenwerkingen, beschikbare formatie en materialen. De subsidie is altijd minimaal een impuls om een aanpak in gang te zetten of verder te brengen.

Zie de pagina Voorbeelden van collega's. De 8 voorbeeld-aanpakken zijn gemerkt met *KLO.