Gezinsaanpak
Logo
Afbeelding
blanco

Integrale gezinsaanpak in de bibliotheek

Mensen kunnen met vragen en voor ondersteuning op steeds meer onderwerpen terecht in de bibliotheek. In alle spreekuren en activiteiten die bibliotheken organiseren en de onderlinge ontmoetingen tussen mensen, is de educatief-maatschappelijke bibliotheek goed zichtbaar. Maar hoe verbind je al deze programma’s met elkaar en creëer je een doorgaande lijn in het aanbod dat we bieden? Daarover gaat deze aanpak.
Inhoudsblokken

Binnen de gezinsaanpak zijn ouders ook als individuele volwassenen een potentiële doelgroep, net zoals kinderen in het gezin een doelgroep vormen. De bibliotheek bestendigt het aanbod voor laagtaalvaardige ouders door het aanbod van volwasseneneducatie, zoals programma’s rond laaggeletterdheid en digitale inclusie, en die binnen de gezinsaanpak beter met elkaar te verbinden.

Download de complete aanpak.